Huset Oslo

Målgruppe

Huset Oslo er et brukerstyrt hus og en møteplass for personer i heroinassistert behandling (HAB), Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og andre med rusutfordringer som har et ønske om å bidra og delta.

Tilbud

Huset Oslo er et samarbeidsprosjekt mellom Foreningen for human narkotikapolitikk, proLAR Nett, og A-larm for å tilby en åpen og inkluderende møteplass, der brukerstyring er en fremtredende tilnærming i alle aktiviteter og tilbud. Dette er en videreføring av lavterskelapparatet, fordi det er vi som utvikler tilbudet og som gir hverandre tillitsverv og ansvarsoppgaver. Her er alle som deltar viktige aktører for utformingen av tilbudet, for innholdet i aktivitetene og i det sosiale fellesskapet. Huset Oslo skal fungere både som et supplement og som en brobygger til det øvrige tiltaksapparatet. Her er heller ingen krav om rusfrihet, kun normale forventninger til hvordan man med er med hverandre.

Alle som ønsker det kan uoppfordret komme til Huset Oslo i Husets åpningstid. Man kan også kontakte Huset på forhånd og avtale besøk.

Se alle fyll dagene-tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Chris Kohlbacher
Telefon
97 60 21 19
E-post
post@husetoslo.no
Besøksadresse:
Oskar Braatens gate 1
0473 Oslo