Golf som Terapi

Målgruppe

Målgruppen er personer med psykiske problemer herunder rusutfordringer. Golf som Terapi henvender seg til og tar i mot henvendelser fra bydeler/institusjoner som har brukere som kan tenkes å ville være med i golfprosjektet.

Tilbud

Golf som Terapi baserer seg på golfopplæring i golfklubber i Oslo-området: Oslo Golfklubb, Groruddalen Golfklubb og Grønmo Golfklubb. De trener én dag i uken på helårsbasis. Utendørs på treningsfelt og golfbane om sommeren, og på golfsimulatorer innendørs om vinteren.

Golf som Terapi er avhengig av at påmeldinger skjer via bydeler eller institusjoner som også må påta seg et visst oppfølgingsansvar. En ny brukergruppe bør som regel ha en størrelse på 6-8 personer. De har ikke kapasitet til å ta i mot enkeltpersoner.

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Olav Marcussen
Telefon
90 09 24 10