Gatelag KFUM

Målgruppe

Gatelaget er et lavterskeltilbud for mennesker med utfordringer knyttet til rus. Det er et tilbud for kvinner og menn over 18 år, som organiseres av KFUM-Kameratene, i samarbeid med bydel Nordstrand og Østensjø. Tilbudet er for alle som bor i Oslo. Målet er at det skal fremme et rusfritt, inkluderende og meningsfylt liv for deltakerne og bidra til økt deltakelse i det ordinære samfunns- og arbeidslivet.

Tilbud

Fotballtrening tirsdager og fredager. Oppmøte kl. 10.15, trening fra 11-12.00, deretter dusj, etterfulgt av felles lunsj. Vi stiller med det du trenger av treningsutstyr.

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Alexander Aurdahl
Telefon
98 87 92 15
E-post
aa@kfum-kam.no
Besøksadresse:
Ekebergveien 109
1178 OSLO