Frelsesarmeen, Frisk Seilas

Målgruppe

Frisk Seilas er en del av Frelsesarmeens satsning på ettervern gjennom fellesskap og aktivitet, og er et rusfritt tilbud. Målgruppen er personer over 18 år som har/har hatt utfordringer knyttet til rus, bostedsløshet, psykiske lidelser, sosial isolasjon og/eller andre utfordringer i livet.

Tilbud

Frisk Seilas har base på Jeløya, og vi drar dit en gang i uken for å seile. Her får vi undervisning og trening i regattaseiling av vår seiltrener, tidligere landslagstrener Steven Johannessen. Frisk Seilas har to regattabåter på 21 fot (RS21), som er raske, åpne og moderne båter. I tillegg har vi en tradisjonell skøyte; en Colin Archer på 36 fot, som gir muligheter for lengre seilturer og overnattingsturer. Gjennom vinterhalvåret bidrar vi med vedlikehold og istandsettelse av båtene.

Tilrettelegging

Vi kjører samlet til og fra Jeløya en gang i uken for å seile, med oppmøte på Stedet Sagene (Maridalsveien 158). Vi tar med matpakker og kaffe for dagen, og seildrakter og vester lånes ut på Jeløya. Tilbudet er gratis og man trenger ikke forkunnskaper for å delta. Dersom man ønsker å være med å seile, eller har spørsmål om tilbudet, er det bare å ta kontakt med oss.

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Line Mærli
Telefon
48 89 86 36
E-post
stedet.sagene@frelsesarmeen.no
Besøksadresse:
Maridalsveien 158
0461 OSLO