Værested Vestli

Målgruppe

Beboere i Vestlisvingen 196 og nærmiljø.

Tilbud

Værestedet tilbyr et sted å møtes og ha det sosialt og hyggelig sammen. Vaffeltreff onsdager kl. 13-15 for hele den kommunale blokka. Tilbudet driftes av ansatte i seksjon bolig- og rustiltak.

Se alle fyll dagene-tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Heidi Skjølås
Telefon
95 36 84 92
Besøksadresse:
Vestlisvingen 196
0969 OSLO