Akersveien 17 B

Målgruppe

Tilbudet er åpent for innbyggere i bydel St. Hanshaugen, spesielt for de med utfordringer med rus og psykisk helse. Noen av aktiviteten fordrer at du er rusfri, andre ikke. Sjekk nettsidene for mer info.

Tilbud

Det er flere ulike aktiviteter og tilbud. Noen av tilbudene er rettet mot aktivitet, andre mot sosialt samvær og sosialfaglig rådgivning. Noen av tilbudene krever ikke rusfrihet.

Brukere trenger ikke avtale for å komme til Aktivitetshuset, men kan ringe på forhånd og lage en avtale hvis de ønsker dette. Enkelte av aktivitetene krever en forhåndssamtale.

Se alle fyll dagene-tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Trond Brækhus
Telefon
40 20 40 03
E-post
trond.brakhus@bsh.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Akersveien 17B
0177 Oslo