Rådgivende enhet for russaker

I Bydel Grünerløkka, Bjerke, Stovner, Søndre Nordstrand og Frogner har vi en midlertidig ordning hvor innbyggere og ansatte i kommunen kan kontakte oss og få råd, informasjon og veiledning om rus og rusproblemer.

Hvem kan få hjelp hos oss?

Du må bo i Bydel Grünerløkka, Bjerke, Stovner, Søndre Nordstrand eller Frogner.

  • Har du spørsmål om eget rusbruk?
  • Er du pårørende til noen som bruker rusmidler?

Ta kontakt med bydelen du bor i og få råd og veiledning om rus og rusmidler, i tillegg til informasjon om og bistand til å komme i kontakt med bydelens, kommunens og spesialisthelsetjenestens tilbud ved rusproblematikk.

Medarbeidere i ulike tjenester kan også ta kontakt med rådgivende enhet for russaker i bydelen de jobber i.

Slik jobber vi med russaker

Den rådgivende enheten for russaker følger i tillegg opp personer som har fått som vilkår å møte opp for enheten i forbindelse med en bestemt strafferettslig reaksjon, inkludert gjennomføre ruskontroll. Oppmøte og ruskontroll pålegges av politiet som vilkår for påtaleunnlatelse eller som vilkår for betinget dom.