Kontakt

Telefon

23 42 76 29

Besøksadresse

Dalsbergstien 21, 0170 OSLO

LASSO

LASSO tilbyr skadereduserende behandling til deg som er avhengig av opioider. Behandlingen foregår med legemiddelet Suboxone.

Hvis du trenger behandling, kan du selv ta kontakt med oss eller få henvisning fra for eksempel feltpleien, sprøyterommet eller ambulansetjenesten. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Under behandlingen får du Suboxone enten som tabletter eller "film”. Dosen tilpasses den enkelte. LASSO står for legemiddelassistert skadereduserende substitusjonsbehandling i Oslo.

LASSO drives ved rusinstitusjonen Dalsbergstien hus

Disse kan få behandling i LASSO

 • du er i en forkommen helsetilstand, med høy risiko for skade eller dødsfall
 • du befinner deg over tid i Oslo og mottar velferdstjenester her, men du har ikke et aktivt samarbeid med hjelpeapparatet
 • behandling eller rehabilitering er ikke mulig i den situasjonen du befinner deg i

Vi tilbyr

 • samtale uten henvisning
 • primærkontakt
 • samtale med lege
 • etablere samarbeid med relevante partnere
 • poliklinisk opptrapping 

Målsetting med behandlingen

 • redusere risiko for helseskade forårsaket av injeksjon av opioider
 • redusere risiko for overstadig rusbruk og overdosedødsfall
 • utrede og behandle sykdom slik at du får det bedre fysisk og psykisk
 • redusere antall "krisesituasjoner" i hverdagen din
 • bidra til å bedre eller opprettholde boevne
 • hjelpe deg å bruke ordinært hjelpeapparatet
 • bidra til at du ikke behøver å skaffe og injisere illegale rusmidler gjennom kriminalitet eller prostitusjon

Du trenger ikke å være rusfri for å delta i LASSO, men du må ønske mer stabilitet og økt rusmestring. Du kan overføres til behandling i andre tiltak som TSB og LAR. Sammen jobber vi for å nå dine målsetninger.