Hepatitt C-klinikken

Hepatitt C-klinikken er en lavterskel, ambulant klinikk som tilbyr gratis testing, utredning og behandling for folk med ruserfaring. Du trenger ingen henvisning.

Hvem bør teste seg?

  • Hepatitt C-viruset smitter gjennom blod. Personer som injiserer rusmidler med sprøyte er særlig utsatt ved deling av sprøyter og annet brukerutstyr. I tillegg er det risiko for smitte ved deling av snorterør. I Norge har man i flere tiår sett at rundt 40 prosent i denne gruppen har hepatitt C, men vi ser at dette tallet blir stadig lavere i takt med økt behandling siste årene.
  • Andre risikogrupper er personer som har mottatt blodprodukter eller vært behandlet på sykehus i land med høy forekomst av hepatitt C.
  • Det er rundt 10 000 til 12 000 personer som lever med hepatitt C i Norge, og mellom 300-400 personer blir smittet hvert år.

Hvor kan du teste deg?

Kan du ha blitt smittet av hepatitt C, eller kjenner du noen som trenger å testes?

Ring for å avtale et møte med Hepatitt C-klinikken!

Andre som kan hjelpe deg med hepatitt C-testing

Behandlingen

  • Hepatitt C kan enkelt behandles med nye medisiner som er nesten bivirkningsfrie
  • Behandlingen består av en pille om dagen i 8-12 uker
  • Behandlingen er gratis, også for personer med begrensede helserettigheter i Norge

Samarbeidspartnere

Hepatitt C-klinikken er et samarbeid mellom Velferdsetaten og Akershus universitetssykehus.

Klinikken står for testing, utredning og oppfølging gjennom behandling, mens spesialist på sykehus vurderer hver enkelt pasient over telefon fra klinikkens sykepleiere og forskriver behandlingen.

Ansvaret for hepatitt C-behandling i Norge er lagt til spesialisthelsetjenesten og legemidlene kan kun skrives ut fra sykehus.

Les mer i Rutiner for eliminasjon i Oslo (PDF)

Hepatitt C-klinikkens Facebook-side

Kontakt

Ambulant tjeneste, ring/send sms for å lage avtale

Telefon
90 40 44 05