Grünerløkka rusteam

Vi er et fleksibelt oppsøkende team for deg som har ruslidelser og sammensatte utfordringer. Vi arbeider med stabilisering, rusmestring og liknende.

Hvem kan få hjelp av oss?

Brukere med ruslidelser som har langvarige og sammensatte behov med fare for - eller allerede oppstått - funksjonstap, som ikke mottar andre tjenester innenfor rus.

Inntak

Last ned søknadsskjema til Grünerløkka rusteam (PDF, 0,1MB)

Henvisning sendes anonymisert til avdeling Mottak:
mottak.helseogmestring@bga.oslo.kommune.no

Ansatte

Teamet har tre ansatte med helse- og sosialfaglig bakgrunn og ledes av en prosjektleder. Arbeidstid 08:00-15:35, mandag-fredag.

Ansatte

Prosjektleder
Magnhild Almås
Telefon
Kathrine Bjerke Fauske
Telefon
Nicolai Eng
Telefon
Daniel Mathisen
Telefon

Kontakt

Grünerløkka rusteam har kontorlokaler i leilighet H-0101.

Postadresse:
Bydel Grünerløkka Mottak helse og mestring Postboks 2128 Grünerløkka
0505 Grünerløkka
Besøksadresse:
Trondheimsveien 33
0560 OSLO

Åpningstider

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag