Thereses hus

Vi er både et krisesenter for voldsutsatte kvinner samtidig som vi tilbyr akuttopphold for kvinner med rusproblemer i uten fast eller midlertidig bosted.

Målgruppe

  • Voldsutsatte kvinner som ikke får tilbud ved vanlige krisesentre på grunn av omfattende rusmiddelbruk
  • Kvinner i aktiv rus med behov for akuttopphold
  • Daglig eller periodevis bruk av legale eller illegale rusmidler

Tilbud

Krisesenter

Krisesentertilbudgis voldsutsatte kvinner som ikke får tilbud ved ordinære krisesentre pga bruk av rusmidler. Kvinnene kan få direkte inntak uten å henvende seg til SAA/bydel. Når kvinnene har et beskyttelsesbehov kan kvinnen eller bydel henvende seg direkte til Thereses hus for inntak. Det er også mulig å henvende seg til Felles inntak på dagtid og Thereses hus på kveldstid for kvinner som er voldsutsatt eller det er usikkerhet om kvinnen er voldsutsatt. For kvinner med inntak etter krisesentermandatet, skal kvinnens situasjon utredes og stabiliseres. Det skal også arbeides med planer for videre tjenester og bolig.

Akuttopphold

Akuttopphold skal bidra til at kvinnene får helse- og sosialfaglig hjelp, med fokus på stabilisering og hjelp med fysisk og psykisk helse. På bakgrunn av kartlegging av beboers livssituasjon og ressurser skal det gis hjelp til å etablere og videreføre kontakt med relevante helse- og sosialfaglige tiltak.

Under oppholdet får du helse- og sosialfaglig hjelp, med fokus på stabilisering. Vi kan sette deg i kontakt med andre relevante helse- og sosialfaglige tiltak som passer deg og din livssituasjon.

Botid

På krisesenteret er botid tilrettelagt ut fra inividuelle behov. Botid for akuttopphold er inntil 3 døgn, men dersom det avdekkes at kvinnene er voldsutsatt og/eller har et beskyttelsesbehov under akutttoppholdet, så skal forlengelse av oppholdet vurderes.

  • 12 plasser
  • Døgnbemannet
  • Helse- og sosialfaglig oppfølging
  • Matservering hver dag

Kontakt

Kontaktperson
Gun Hansen, institusjonssjef
Telefon
23 42 76 30
E-post
gun.hansen@vel.oslo.kommune.no