Syningom omsorgssenter

Et omsorgstilbud til deg som ønsker et rusfritt miljø, og som har behov for helse- og sosialfaglig oppfølging. Omsorgstilbudet innbefatter helseoppfølging og ernæring for å øke din livskvalitet.

Vi holder til i Nord-Odal kommune og tilbyr både korte opphold og noe lengre opphold, ut fra den enkeltes behov. Hos oss får du tilrettelagt oppfølging som forberedelse til utflytting i egen bolig jfr. rutinen «for at personer som har bodd lenge i Velferdsetatens rusinstitusjoner får varig boligløsning tilpasset sine behov». Opphold kan tilbys både i forkant eller i etterkant av rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Målgruppe

  • menn, kvinner og par
  • rusfri
  • du klarer deg selv i hverdagen, eller har behov for noe praktisk bistand

Eventuell rusmiddelbruk kontrolleres med urinprøver, alkometer og kliniske vurderinger. Gjentatt rusmiddelbruk kan føre til at du mister plassen.

Tilbud

korttidsopphold inntil tre måneder

  • langtidsopphold inntil ett år
  • 22 døgnplasser
  • full kost
  • døgnbemannet
  • medikamenthåndtering og avtale med legekontor
  • hos oss jobber helsepersonell, psykisk helsearbeidere og ansatte med med sosialfaglig kompetanse
  • ingen mulighet for oppfølging etter utflytting

Vi hjelper deg med å forberede deg på utflytting til egnet tilbud eller egen bolig.

Kontakt

Kontaktperson
Jann Harald Røst, institusjonssjef
Telefon
62 97 88 90
Besøksadresse:
2134 AUSTVATN