Svingen bo og behandling

Vi er et skjermet tilbud for kvinner med rusavhengighet og psykiske lidelser. Vi tilbyr deg hjelp til å stabilisere din livssituasjon og bedre din funksjonsevne. Sammen med deg jobber vi målrettet for at du skal klare å bryte tidligere mønster med utageringer, trusler og annen adferd som tidligere har ført til utskrivelser og tap av bolig.

Botiden er inntil to år med mulighet for forlenget opphold etter samlet vurdering av behov.

Målgruppe

 • Voksne kvinner over 18 år
 • Brukere av alkohol, cannabis, medikamenter, opiater, sentralstimulerende stoffer
 • Daglig eller periodevis rusmiddelbruk
 • Brukere som er fysisk selvhjulpne eller trenger noe praktisk bistand
 • Brukere med omfattende psykiske utfordringer
 • Brukere med atferdsutfordringer kan vurderes for inntak
 • Tiltaket har høy toleranse for avvikende atferd

Tilbud

 • 8 døgnplasser
 • Botid Inntil 2 år med mulighet for forlenget opphold etter en årlig evaluering
 • Døgnbemanning
 • To måltider om dagen
 • Oppfølging etter utflytting kan vurderes etter behov og for en begrenset periode
 • Personalkompetanse er sosialfaglig, sykepleie, psykisk helsearbeid.

Kontakt

Kontaktperson
Ingvild Degnæs, Institusjonssjef
Telefon
23 42 73 60
E-post
ingvild.degnas@vel.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Østensjøveien 56
0667 OSLO