Stiftelsen Fredheim

Vi gir et tilbud til voksne rusavhengige, LAR-brukere og par som ønsker rusfrihet og endring i livet sitt.

Stiftelsen Fredheim ligger på Nes i Ringsaker Kommune. Vi har god kommunikasjon med offentlig transport.

Målgruppe

 • rusavhengige
 • du ønsker rehabilitering og er motivert for å leve et rusfritt liv. Hovedmålet er at du skal være i bedre stand til å mestre et rusfritt liv etter oppholdet

Tilbud

 • 22 rehabiliteringsplasser hvor du kan bo inntil 2 år
 • døgnbemanning
 • rusfritt miljø
 • alle beboere får primærkontakt
 • fire måltider om dagen: frokost, lunsj, middag og kveldsmat
 • trening for å mestre aktiviteter i hverdagen (ADL-trening)
 • frivillig deltakelse i gruppebehandling
 • helsefaglig oppfølging, inkludert NADA øreakupunktur
 • arbeidsopplæring som gir lønn og feriepenger
 • gode velferdstilbud
 • muligheter for fysisk aktivitet

Les mer om oss på nettsiden vår

Personale:

Fagstaben består av blant annet lege, psykologspesialist, psykiater, fem sykepleiere og vernepleiere, to sosionomer og sosialsekretær. I tillegg har vi 12 miljøarbeidere som følger deg opp i arbeid og fritid.

Ideologi:
Stiftelsen Fredheim har et humanistisk grunnsyn. Alle mennesker er verdifulle uansett bakgrunn, etnisk tilhørighet, kjønn eller alder. Institusjonen er livssynsnøytral og med stor romslighet og toleranse for mennesker med ulike behov.

Verdigrunnlag:
Institusjonen møter alle med respekt og empati. Vi er brukerorienterte og troverdige. Vi har engasjerte og kompetente medarbeidere med god faglig kvalitet.

Vårt syn på rus:
Rusavhengighet utvikles over tid og får ofte innvirkning på flere områder i livet. Den rusavhengige kan klare seg uten rusmiddelet, men tilbakefall til rusmiddelbruk er vanlig.

Kontakt

Kontaktperson
Ståle Hulleberg Bakke
Telefon
40 14 53 60
Faks
62 35 70 06
E-post
fredheim@fredheim.no
Besøksadresse:
Baldisholvegen 85
2350 NES PÅ HEDMARKEN

Du kan også kontakte oss på:

Telefon
62 34 98 50