Østensjøveien mestringsenhet

Vi tilbyr et tidsavgrenset, skjermet opphold til kvinner i aktiv rus. Kvinnene som bor hos oss får tilbud i tråd med varierende fungering og grad av rusmestring. Hos oss får du helse- og sosialfaglig hjelp, med fokus på stabilisering.

Sammen med deg setter vi et mål for oppholdet som vi jobber systematisk for å oppnå. Målet tar utgangspunkt i livssituasjonen din. Vi ønsker å legge et grunnlag for at du på sikt kan meste en tilværelse i egen bolig. Sammen med deg jobber vi med å etablere kontakt med familie- og nettverk, og arbeids- og aktivitetstiltak. Hos oss er det fokus på å øke din kompetanse og forståelse av økonomi og ernæring.

Målgruppe

  • brukere av opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter, cannabis, alkohol
  • brukere som trenger noe praktisk hjelp
  • brukere som trenger hjelp fra helsefaglig personell

Tilbud

  • 22 døgnplasser
  • botid inntil 1 år
  • frokostservering mandag til fredag. Brunsj serveres lørdag og søndag. Søndagsmiddag
  • mulighet for oppfølging etter utflytting
  • noen av boenhetene er HC-tilpasset

Kontakt

Kontaktperson
Tove Kristin Bratberget
Telefon
23 42 73 50
E-post
tove.bratberget@vel.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Østensjøveien 56
0667