Marcus Thranes hus

Vi tilbyr akutt-, utrednings- og videreformidlingsopphold for personer i aktiv rus. Vi gir helse- og sosialfaglig hjelp, med fokus på stabilisering og hjelp med fysisk og psykisk helse. Sammen kartlegger vi livssituasjonen din. Vi samarbeider med bydel og andre aktuelle instanser for å finne andre og mer varige botilbud.

Målgruppe

 • Oppholdstid inntil 90 dager, men kan i enkelte tilfeller utvides etter en individuell vurdering og avtale mellom institusjonen, bydel og Felles inntak.
 • unge voksne eller voksne menn, kvinner og par
 • brukere av alkohol, opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter eller cannabis
 • daglig eller periodevis rusmiddelbruk
 • ønske om å få et mer kontrollert rusmiddelbruk eller rusreduksjon
 • du klarer deg selv i hverdagen eller har behov for noe hjelp

Tilbud

 • inntil 60 dager, men kan under oppholdet utvides med ytterligere 30 dager etter en individuell vurdering.
 • 37 døgnplasser
 • døgnbemannet
 • feltpleie
 • frokostservering
 • hos oss jobber psykiske helsearbeidere og ansatte med sosialfaglig bakgrunn
 • ingen mulighet for oppfølging etter utflytting

Kontakt

Kontaktperson
Berit Ramstad, institusjonssjef
Telefon
23 23 14 80
E-post
berit.ramstad@vel.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Vogts gate 30
0474 OSLO