Ljabruveien bo og behandling

Vi er et spesialtilpasset og fleksibelt heldøgnsbemannet botiltak for menn med alvorlige og langvarige rus- og psykiske lidelser som også har adferdsproblematikk. Vi hjelper deg på vei mot bedring og mestring av din livssituasjon. Vi jobber målrettet for at hver beboer skal klare å bryte tidligere mønstre med utageringer, trusler og annen adferd som tidligere har ført til utskrivelser og tap av bolig.

Målgruppe

 • Voksne menn over 18 år
 • Brukere av alkohol, cannabis, medikamenter, opiater, sentralstimulerende stoffer
 • Daglig eller periodevis rusmiddelbruk
 • Alvorlige og langvarige psykiske lidelser
 • Adferdsproblematikk som er vanskelig å romme i eksisterende botiltak, herunder også vold- og sikkerhetsutfordringer etter vurdering
 • Behov for samtidige tjenester fra kommunalt rus- og psykisk helsearbeid og spesialisthelsetjeneste.

Tilbud

 • 10 plasser i egen leilighet
 • Botid 3 år med mulighet for forlengelse
 • Døgnbemanning
 • Ett måltid per dag
 • Ikke mulighet for oppfølging etter utflytting
 • Medisinutdeling med unntak av A- og B-preparater
 • Personalet har helse- og sosialfaglig kompetanse

Brosjyrer

Informasjonsbrosjyre Ljabruveien (PDF, 0,1MB)

Mer om Ljabruveien (PDF, 4 MB)

Kontakt

Kontaktperson
John-John Aaserud, seksjonsleder
Telefon
22 75 41 00
E-post
john-john.aaserud@vel.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Ljabruveien 159
1266 OSLO