Lassonløkken bo og behandling

Vi tilbyr tidsavgrenset opphold for menn med rus- og alvorlige psykiske problemer. Oppholdet skal bidra til å styrke nødvendige ferdigheter slik at du på sikt kan bo i egen bolig.

Sammen med deg lager vi noen mål for oppholdet. Målene tar utgangspunkt i din livssituasjon. Du får psykisk helsehjelp, Individuell plan og eventuelt krise- og mestringsplan.

Målgruppe

 • voksne menn
 • rusmisbrukere med samtidig alvorlig psykisk lidelse som schizofreni, affektiv sinnslidelse eller alvorlig personlighetsforstyrrelse
 • brukere med lite utagering og stor grad av sårbarhet
 • brukere av opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter, cannabis eller alkohol
 • daglig eller periodevis rusmiddelbruk
 • ønske om å få et mer kontrollert rusmiddelbruk eller rusreduksjon
 • du klarer deg selv eller trenger noe hjelp
 • brukere må ha behandlingskontakt i spesialisthelsetjenesten (DPS)

Tilbud

 • inntil to års bodtid
 • 10 døgnplasser
 • døgnbemannet
 • medikamenthåndtering i samarbeid med DPS
 • frokost og noe annen servering, men du handler og lager egen mat
 • oppfølging etter utflytting kan vurderes etter behov og for en begrenset periode
 • helsepersonell med spisskompetanse i psykiatri og sosialfaglig kompetanse
 • bygningen er HC-tilpasset

Kontakt

Kontaktperson
Espen Paulsen, institusjonssjef
Telefon
23 42 76 50
E-post
espen.paulsen@vel.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 205, Homansbyen
0323 OSLO
Besøksadresse:
Grønnegata 19
0350 OSLO