Karlsborg mestringsenhet

Vi tilbyr et tidsavgrenset opphold til menn i aktiv rus som trenger oppfølging og bistand for å få kontroll over sin rusmiddelbruk. Sammen med deg lager vi noen mål for oppholdet, som vi jobber systematisk for å nå. Målene tar utgangspunkt i deg og din livssituasjon. Et av hovedmålene er å hjelpe deg å etablere deg og mestre tilværelsen i egen bolig.

Målgruppe

  • alkohol, opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter, cannabis
  • kontrollert rusmiddelbruk, daglig eller periodevis
  • ønske om å få et mer kontrollert rusmiddelbruk eller rusreduksjon
  • du klarer deg selv i hverdagen eller har behov for noe praktisk bistand

Tilbud

  • 19 døgnplasser
  • botid inntil ett år
  • døgnbemannet
  • frokostservering, brukerne handler egen mat
  • HC-tilpasset bygning

Kontakt

Kontaktperson
Maia Camilla Jordhøy, institusjonssjef
Telefon
23 42 78 80
E-post
maia.jordhoy@vel.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Karlsborgveien 5
0193 OSLO