Jegersberg gård

Et medikamentfritt rehabiliterings- og kompetansesenter for rusavhengige over 18 år.

Jegersberg gård ligger i Kristiansand. Beboerne inngår husleiekontrakt i henhold til husleieloven. Det stilles krav om rus- og medikamentfrihet og søker må avlegge negativ urinprøve ved ankomst.

Målgruppe

 • Kvinner/Menn
 • Rus- og medikamentfrihet (A- og B-preperater)
 • Må ha et ønske om å bo og jobbe i et fellesskap basert på mentorordning
 • Ingen uoppgjorte saker hos politi og påtalemyndighet, eventuell soning må være gjennomført
 • Det tas hensyn til fellesskapets sammensetning:
  Siden rehabiliteringskonseptet ved Jegersberg går er fundamentert på fellsskapet og mentorordning som metode, er sammensetningen av beboere et avgjørende hensyn. Dette kan føre til situasjoner hvor en bruker fyller kriterier for å inngå avtale med Jegersberg gård, men likevel ikke kan få tilbudet nå av hensynet til fellesskapets sammensetning på angjeldende tidspunkt.

Tilbud

 • Botid minimum 3 år eller så lang tid den enkelte trenger for å oppnå målsetting.
 • Inntil 3 inntak per år fra Oslo kommune hvis kapasitet
 • Individuell oppfølging gjennom mentorordning
 • Selvhjelpsprinsipper og gruppedynamikk utgjør store deler av det terapeutiske innholdet
 • Ikke døgnbemanning
 • Full kost

Kontakt

Kontaktperson
Karoline Rimstad Falstad
Telefon
90 81 35 74
E-post
post@jegersberggaard.no
Besøksadresse:
Jegersbergveien 12
4630 Kristiansand