Holmen

Holmen er en rusfri døgninstitusjon som driftes av Stiftelsen Kirkens Bymisjon. Vi hjelper deg som er bekymret for ditt forbruk av rusmidler og som ønsker hjelp til å endre, redusere eller avslutte forbruket.

Målgruppe

 • kvinner, menn og par over 18 år med langvarig rusproblematikk
 • du klarer deg selv i hverdagen, eventuelt med veiledning
 • ønske om et skjermet og rusfritt alternativ i påvente av et lengre behandlings- eller rehabiliteringsopphold ved andre institusjoner
 • trenger en mellomstasjon etter et behandlings- eller rehabiliteringsopphold, i påvente av et tilbud i bydelene
 • du trenger stabilisering, rammer og støtte en kort periode for å kunne fortsette å holde deg rusfri
 • du er uten fast bolig og trenger bistand og et rusfritt miljø for å kunne jobbe med å skaffe bolig

Tilbud

 • korttidsopphold, inntil 90 dager.
 • 23 heldøgnsplasser
 • døgnbemannet, med hvilende nattevakter
 • alle har to faste kontaktpersoner
 • hos oss jobber det sosionomer, vernepleiere og barnevernpedagoger
 • vi har ikke helsepersonell ansatt, men forholder oss til fastlegen din

Du er en viktig bidragsyter til et trygt og rusfritt fellesskap, og må hjelpe til med daglige gjøremål. Tanken om at alle har noe de kan bidra med styrer våre arbeidsmetoder.

Holmen kan i samarbeid med deg og bydelen din avtale et tilbud om brukerstyrt plass. Oppholdet på brukerstyrt plass er tidsavgrenset (1-2 uker). Brukerstyrt plass er spesielt relevant for deg som har egen bolig og som kjenner Holmens tilbud. Du deltar i daglige oppgaver, og må være rusfri ved ankomst og under oppholdet. Kontakt Holmen for mer detaljert informasjon om tilbudet.

Kontakt

Kontaktperson
Nils Harkestad
Telefon
22 13 91 40
E-post
firmapost.holmen@bymisjon.no
Postadresse:
Postboks 3402 Bjølsen
0406 OSLO
Besøksadresse:
Bergensgata 1
0468 OSLO