Heimen bo- og treningssenter - Frelsesarmeen

Heimen er et botilbud for voksne rusmiddelavhengige med behov for omsorg og rehabilitering. Målet er at du skal få bedre livskvalitet og bedre kontroll over rusen, og at du på sikt kan bli i stand til å flytte til en egen bolig. Tilbudet drives av Frelsesarmeen.

Målgruppe

 • menn og kvinner over 18 år
 • personer i LAR-behandling
 • funksjonshemmede
 • par

Målet er å styrke brukernes ferdigheter i hverdagen, slik at de i større grad tar styringen i eget liv.

Les mer om oss på nettsidene til Frelsesarmeen

Tilbud

 • 26 plasser
 • døgnbemannet
 • rom med eget bad
 • oppfølging, struktur og trygge rammer
 • medisinsk oppfølging, med tilsynslege hver 14.dag
 • fire måltider om dagen
 • aktiviteter som Sverigeturer, kino, bowling, biljard, kafèbesøk, bingo

Kontakt

Kontaktperson
Grete Støver., daglig leder
Telefon
23 21 09 60
E-post
grete.stover@frelsesarmeen.no
Besøksadresse:
Heimdalsgata 27
0561 OSLO