Haugenstua ressurssenter

Vi er et rusfritt, midlertidig botilbud til deg som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten (TSB) eller kan vise til en periode med rusfrihet, for eksempel etter opphold ved rusfri institusjon. Vi tilbyr individuelt tilrettelagt oppfølging som forberedelse til utflytting i egen bolig. Du vil få hjelp til å forebygge tilbakefall og styrke tilhørighet blant annet gjennom arbeid, aktivitet og nettverk.

Du må enten være i arbeid, utdanning eller annen aktivitet ved innflytting, eller ha et ønske om dette.

Målgruppe

 • voksne menn, kvinner eller par
 • brukere av opiater, medikamenter, sentralstimulerende stoffer, cannabis eller alkohol
 • rusfri
 • du klarer deg selv i hverdagen
 • For LAR-pasienter kan det være et vilkår at du følges opp på Villa Mar.
 • For brukere med psykiske utfordringer kan det stilles vilkår om behandlingskontakt i spesialisthelsetjenesten (DPS).

Tilbud

 • inntil 1 år botid
 • 26 døgnplasser
 • døgnbemannet
 • handler og lager egen mat
 • hos oss jobber det ansatte med sosialfag kompetanse
 • mulighet for å avtale noe oppfølging etter utflytting

Kontakt

Kontaktperson
Marianne Tryggestad institusjonssjef
Telefon
22 78 74 30
E-post
marianne.tryggestad@vel.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 18, Haugenstua
0915 OSLO
Besøksadresse:
Ole Brumms vei 5
0979 OSLO