Frelsesarmeens rusomsorg, Fagerborg.

Et lavterskel botilbud for voksne kvinner og menn i aktiv rus. Vi vil raskest mulig, og senest innen 3 måneder videreføre den enkelte bruker til et mer varig botilbud. Senteret drives av Frelsesarmeen.

Målgruppe

Kvinner og menn over 18 år som er etablerte rusmiddelmisbrukere. Tilbudet gjelder også brukere med legemiddelassistert rehabilitering, men som har et aktivt rusmiddelmisbruk.

Tilbud

  • 20 plasser
  • Oppholdstid inntil 90 dager, men kan i enkelte tilfeller utvides etter en individuell vurdering og avtale mellom institusjonen, bydel og Felles inntak.
  • sosial- og helsefaglig oppfølging
  • individuell boavtale med målsettinger basert på dine behov
  • middagsservering og brødmåltid
  • trådløst nettverk og pc til bruk for beboerne

Vi er et lite og oversiktlig hus med kompetente medarbeidere som alltid er tilgjengelig for deg. Målsettingen er at alle beboere skal ha en individuell tiltaksplan (boavtale). Målene i boavtalen lages med bakgrunn i bestilling fra sosialtjenesten og samarbeid mellom beboer og primærkontakt.

Et viktig tema i tiltaksplanen er veien videre etter oppholdet på Fagerborg. Vi arbeider aktivt og målrettet, for å motivere brukerne til å søke mer varige botiltak. Beboerne har tilbud om jevnlige oppfølgingssamtaler med sin primærkontakt. Alle ansatte som er primærkontakter har minst 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning.

Les mer om oss på nettsidene til Frelsesarmeen.

Kontakt

Telefon
22 95 73 50
E-post
fagerborg@frelsesarmeen.no
Besøksadresse:
Sporveisgata 33
OSLO

Kontaktperson: Charlotte Schrøder

E-post: charlotte.schroeder@frelsesarmeen.no