Exit mestringsenhet

Et tilbud til unge voksne med daglig eller periodevis rusmiddelbruk. Du som bor hos oss står i fare for å etablere, eller har allerede, et alvorlig rusproblem. Her får du hjelp til kartlegging og utredning av psykisk helse, livssituasjon og ressurser. Vi legger til rette for nødvendig oppfølging fra fastlege, spesialisthelsetjeneste og andre aktuelle tjenesteytere. Vi jobber også for at du skal få nødvendige tjenester og egnet bosted i etterkant av oppholdet.

Vi tilbyr deg oppfølging og bistand slik at du kan få kontroll over din rusmiddelbruk og få bedre funksjonsevne. Dette kan bla være hjelp til etablering av sosialt nettverk, kontakt med familie, utprøving av arbeids- og aktivitetstiltak, få orden på egen økonomi og kunnskap om ernæring.

Målgruppe

  • unge voksne
  • ønske om å få en mer kontrollert rusmiddelbruk eller rusreduksjon

Tilbud

  • inntil 1 år
  • 8 døgnplasser
  • døgnbemannet
  • full kost, mot økt egenbetaling
  • helse- og sosialfaglig oppfølging
  • individuell boavtale med målsettinger basert på dine behov
  • du kan få noe oppfølging etter utflytting

Kontakt

Kontaktperson
Øyvind Jensen, institusjonssjef
Telefon
90 78 85 46
E-post
oyvind.jensen@vel.oslo.kommune.no
Postadresse:
Underhaugsveien 22
0354 OSLO
Besøksadresse:
Underhaugsveien 22
0354 OSLO