Enga - Kirkens bymisjon

Enga er en omsorgsinstitusjon for mennesker som på grunn av langvarig rusavhengighet, har behov for medisinsk oppfølging, praktisk bistand og rehabilitering.

Målgruppe

 • kvinner og menn, primært over 35 år
 • langvarig rusavhengighet, uavhengig av type rusmidler. Inkluderer også personer i LAR.
 • trenger bistand til å ivareta grunnleggende behov, innen trygge og struktrerte rammer
 • utfordrende atferd som du trenger bistand til å stablisere /normalisere.
 • ønsker økt bomestring, med mål om å flytte ut i ekstern bolig.

Tilbud

 • langtid, 35 heldøgnsplasser. 4 av plassene er i egne selvstedige botreningsleiligheter.
 • døgnbemannet
 • hos oss jobber det sykepleiere, sosionomer, vernepleiere, psykiatriske hjelpepleiere, kriminolog, verneassistenter og omsorgsarbeidere. I tillegg har vi egen tilsynslege.
 • medisinutdeling 2 ganger per dag, mulig å få utdelt metadon/subutex på huset.
 • det serveres 4 måltider hver dag i felles spiserom, det er små tekjøkken på alle avdelinger.
 • faste aktiviteter ukentlig, bingo, trim, og kaffe på loftet.

Vi reiser på sommer- og vinterferie, og handleturer til Sverige. Vi har kulturprogram med kino og museumsbesøk, malekurs og andre aktiviteter.

Vi skal bidra til økt mestring av livssituasjonen og redusere bruk av rusmidler. Enga tilbyr strukturerte rammer og fokus på den enkeltes ønsker og behov. Enga eies og drives av stiftelsen Kirkens Bymisjon.

Kontakt

Kontaktperson
Linn Randal, virksomhetsleder
Telefon
23 03 76 20
E-post
linn.randal@bymisjon.no
Besøksadresse:
Etterstadgata 12
0658 OSLO

Mobilnummer

Telefon
91 88 24 52