Den åpne dør - Frelsesarmeen

Den åpne dør er et midlertidig botilbud for rusmiddelavhengige kvinner og menn over 18 år, som har behov for omsorg og helsefaglig oppfølging. Målet er at den enkelte skal nå sitt optimale funksjonsnivå og videreformidles til et annet egnet botilbud. Tilbudet drives av Frelsesarmeen.

Målgruppe

 • rusmiddelavhengige over 18 år
 • personer med behov for helse- og omsorgstjenester

Personer i målgruppen kan ha ulike utfrodringer knyttet til rusbruk, fysisk og psykisk helse, somatikk, ernæring, kognitive utfordringer og atferd

Tilbud

 • 21 plasser
 • Døgnbemanning
 • Alle boenheter har eget bad og kjøkken
 • Medisinsk oppfølging, tilsynslege 1 gang per uke
 • 4 måltider om dagen
 • begrenset botid som vurderes løpende i samarbeid med brukeren og NAV
 • hjelp til rusmestring og bedre psykisk og fysisk helse
 • individuell oppfølging
 • ulike aktiviteter basert på brukernes ønsker, som for eksempel kinokvelder, billiardturneringer, turer til Sverige, kafébesøk, spillkvelder, Tusenfryd
 • helsepersonell hjelper til med medisinering og stell av sår

Les mer om Den åpne dør på nettsidene til Frelsesarmeen

Kontakt

Faksnummer: 23 24 39 09

Kontaktperson
Silje Herbrandsen-Mesgarzedeh, institusjonsleder
Telefon
23 24 39 00
E-post
silje.herbrandsen@frelsesarmeen.no.
Besøksadresse:
Schweigaards gate 70
0656 OSLO