Den åpne dør - Frelsesarmeen

Den åpne dør er et midlertidig botilbud for rusmiddelavhengige kvinner og menn over 18 år, som har behov for omsorg og helsefaglig oppfølging. Målet er at den enkelte skal nå sitt optimale funksjonsnivå og videreformidles til et annet egnet botilbud. Tilbudet drives av Frelsesarmeen.

Målgruppe

  • rusmiddelavhengige over 18 år
  • personer i LAR med ønske om rehabilitering og behov for trening i hverdagens aktiviteter (ADL- trening)
  • personer som er i en rehabiliteringsfase på vei mot egen bolig eller rusfri behandling

Tiltaket er rusfritt men det er tillatt å komme ruspåvirket inn. For å bevare et rusfritt miljø blir ruspåvirkede personer henvist til et eget rom. Målet med oppholdet er å bidra til at du mestrer hverdagen bedre og til slutt blir selvhjulpen.

Tilbud

  • 18 plasser fordelt på 8 treningsleiligheter og 10 hybler
  • begrenset botid som vurderes løpende i samarbeid med brukeren og NAV
  • hjelp til rusmestring og bedre psykisk og fysisk helse
  • individuell oppfølging
  • ulike aktiviteter basert på brukernes ønsker, som for eksempel kinokvelder, billiardturneringer, turer til Sverige, kafébesøk
  • helsepersonell hjelper til med medisinering og stell av sår

Les mer om Den åpne dør på nettsidene til Frelsesarmeen

Kontakt

Faksnummer: 23 24 39 09
Kontaktperson
Silje Herbrandsen-Mesgarzedeh, institusjonsleder
Telefon
Besøksadresse:
Schweigaards gate 70
0656 OSLO