Dalsbergstien hus

Dalsbergstien hus gir akutt-, utrednings- og videreformidlingopphold for personer i aktiv rus. Her får du helse- og sosialfaglig hjelp, med fokus på stabilisering og hjelp med fysisk og psykisk helse. Målet er å kartlegge og utrede din livssituasjon, slik at du etter hvert kan flytte til andre og mer varige bo- og tjenestetilbud.

Opiatmisbrukere som kan være aktuelle for oppstart i substitusjonsbehandling prioriteres (LASSO-prosjektet).

Målgruppe

 • Oppholdstid inntil 90 dager, men kan i enkelte tilfeller utvides etter en individuell vurdering og avtale mellom institusjonen, bydel og Felles inntak.
 • voksne menn, kvinner eller par
 • brukere av alkohol, opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter eller cannabis
 • daglig eller periodevis rusmiddelbruk
 • ønske om å få et mer kontrollert rusmiddelbruk eller rusreduksjon
 • du klarer deg selv i hverdagen eller har behov for noe omsorg

LASSO-prosjektet tilbyr skadereduserende behandling til deg som er avhengig av opiater

Tilbud

 • 43 døgnplasser
 • inntil 60 dager, men kan utvides med ytterligere 30 dager etter en individuell vurdering
 • døgnbemannet
 • feltpleie, legetjenester, medikamenthåndtering
 • frokostservering
 • hos oss jobber helsepersonell, psykiater og ansatte med sosialfag kompetanse
 • ingen mulighet for oppfølging etter utflytting

Kontakt

Kontaktperson
Leni Gomes, institusjonssjef
Telefon
23 42 76 20
Besøksadresse:
Dalsbergstien 21
0170