Bygdøy mestringsenhet

Vi er et tidsavgrenset tilbud for menn som trenger oppfølging og bistand for å få kontroll over sitt rusmiddelbruk. Sammen setter vi mål for oppholdet ditt, med utgangspunkt i din livssituasjon og dine ressurser. Målet er at du skal utvikle nødvendige ferdigheter, slik at du på sikt kan bo i egnet bolig. Vi jobber for at du kan få kontakt med familie og nettverk, og delta arbeid eller annen aktivitet.

Målgruppe

  • menn
  • daglig eller periodevis rusmiddelbruk
  • ønsker å få en mer kontrollert rusmisbruk eller å bli rusfri
  • du klarer deg selv i hverdagen eller har behov for noe hjelp

Tilbud

  • inntil 1 år botid
  • 19 døgnplasser
  • døgnbemannet
  • noe matservering, men brukerne handler og lager egen mat
  • hos oss jobber har vi ansatte med sosialfaglig kompetanse
  • mulighet med oppfølging etter utflytting i en begrenset periode

Kontakt

Telefon
23 42 75 60
E-post
linda.vannuffel@vel.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Dronninghavnveien 10
0287 OSLO

Linda Van Nuffel, institusjonssjef

Telefon
40 03 11 42