Blindern omsorgssenter

Et omsorgstilbud til personer i aktiv rus, som har behov for omsorg og helse- og sosialfaglig oppfølging. Omsorgstilbudet omfatter helseoppfølging og ernæring for å øke den enkeltes livskvalitet. Beboere med kognitiv svikt eller psykiske helseproblemer vil bli prioritert for inntak.

Ut fra dine ønsker og behov kan personalet bistå med å etablere kontakt med nettverk eller aktiviteter. Du kan også få opplæring i økonomi og boferdigheter. Vi arbeider målrettet for at du skal få egnet tjenestetilbud etter at du har flyttet ut.

Målgruppe

 • Voksne og eldre menn, kvinner og par
 • Brukere av alkohol, cannabis, medikamenter, (opiater), sentralstimulerende stoffer
 • Daglig eller periodevis rusmiddelbruk
 • Mål for oppholdet er kontrollert rusmiddelbruk eller rusreduksjon
 • Omsorgstrengende
 • Brukere som har behov for hjelp fra helsefaglig personell
 • Brukere med omfattende psykiske utfordringer kan vurderes for inntak på bakgrunn av fungering, pågående behandling og institusjonens kapasitet.
 • Brukere med omfattende atferdsutfordringer kan vurderes for inntak
 • Opiatavhengige kan vurderes for inntak dersom de er etablert i LAR-program

Tilbud

 • Langtidsopphold inntil 2 år med mulighet til forlenget opphold etter en årlig evaluering
 • 20 døgnplasser
 • Full kost
 • Døgnbemannet
 • Medikamenthåndtering og avtale med legesenter
 • Hos oss jobber helsepersonell og ansatte med med sosialfaglig kompetanse
 • Oppfølging etter utflytting kan vurderes etter behov for en begrenset periode
 • Bygningene er delvis HC-tilpasset (enkelte boenheter)

Kontakt

Merete Kawula Meyer
Institusjonssjef
Telefon: 911 32 068

Kontakt

Telefon
97 15 71 28
E-post
merete.meyer@vel.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Blindernveien 3
0361 OSLO
Telefon
97 53 76 22