Bjørnerud mestringsenhet

Vi tar utgangspunkt i din livssituasjon og dine ressurser, og sammen setter vi opp noen mål for oppholdet. Disse målene jobber vi systematisk for at du skal nå. Oppholdet skal bidra til å bedre ferdighetene dine, slik at du på sikt kan bo i egen bolig. Dette innebærer å etablere kontakt med familie og nettverk, og at du kan delta i arbeid eller annen aktivitet.

Oppholdet er tidsavgrenset og for kvinner og menn i aktiv rus. Menn med mange opphold på rusinstitusjon bak seg, og med ustabil livssituasjon, blir prioritert.

Målgruppe

 • menn og kvinner
 • brukere av alkohol, opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter eller cannabis
 • moderat rusmiddelbruk, daglig eller periodevis rusmiddelbruk
 • ønske om å få et mer kontrollert rusmiddelbruk eller rusreduksjon
 • ønske og vilje til et forpliktende samarbeid med de ansatte
 • du klarer deg selv i hverdagen

Tilbud

 • inntil 1 år botid
 • 22 døgnplasser
 • døgnbemannet
 • frokost, matpakke og enkel varm mat sen ettermiddag. Brukere handler og lager egen mat.
 • hos oss jobber det ansatte med sosialfag kompetanse
 • mulighet for å avtale noe oppfølging etter utflytting

Kontakt

Kontaktperson
Tone Meiland
Telefon
22 75 28 10
E-post
tone.meiland@vel.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Ljabruveien 123
1266 OSLO