Adamstuen omsorgssenter

Et omsorgstilbud til personer i aktiv rus som har vansker med å ta vare på seg selv. Du kan få oppfølging innen helse og ernæring. Vi som jobber her kan bistå med å etablere kontakt med familie og nettverk, og at du kan delta på aktiviteter. Ved behov kan du skal få hjelp til å mestre økonomi og boferdigheter. Sammen med deg og bydelen du bor i jobber vi målrettet for å sikre at du får egnet tjenestetilbud også etter at du har flyttet ut.

Målgruppe

 • voksne og eldre menn, kvinner og par
 • personer som bruker alkohol, opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter eller cannabis
 • daglig eller periodevis rusmiddelbruk
 • ønske om å få et mer kontrollert rusmiddelbruk eller rusreduksjon
 • du har behov for omsorg og hjelp fra helsefaglig personell

Tilbud

 • langtidsplass, inntil 2 år
 • 43 døgnplasser, 10 leiligheter inne på institusjonen
 • døgnbemannet
 • medikamenthåndtering
 • full kost
 • hos oss jobber helsepersonell og ansatte med sosialfaglig kompetanse
 • mulig å avtale noe oppfølging etter utflytting

Kontakt

Telefon
23 42 73 00
Besøksadresse:
Kirkeveien 161
0450 OSLO

Gurinder Bains, institusjonssjef

Telefon
40 55 15 01