Tilbud til syn- og hørselshemmede

Hørsel- og språksenter for førskolebarn

Kontakt

Telefon

23 47 85 18

Postadresse

Postboks 99, Økern, 0509 OSLO

Besøksadresse

Kabelgaten 2, 0509 OSLO

Teksttelefon: 23 47 85 03.

Om Hørsel- og språksenter for førskolebarn

Våre tjenester

  • Utrede førskolebarn 0-6 år som er henvist med mistanke om nedsatt hørsel og/eller språkproblemer. Vi henviser videre ved behov.
  • Følge opp førskolebarn med påvist nevrogent hørselstap
    og deres foresatte.

Dette er tegn på nedsatt hørsel


Timebestilling og åpningstider

Dersom du ønsker time hos oss kan du kontakte barnets helsestasjon, så vil de sende oss en skriftlig henvisning. Vi tar bare i mot barn med timeavtale og har derfor ikke "vanlige" åpningtider.


Parkeringsmuligheter

Vi holder til i samme hus som NAV Hjelpemiddelsentral. Vi disponerer to parkeringsplasser. Parkeringsbevis får du i resepsjonen.


Tone Landfastøien

Audiograf

Telefon: 23 47 85 17

E-post:

Anja Sivesind Ølstørn

Audiopedagog

Telefon: 23 47 85 18

E-post: