Hørsel- og språksenter for førskolebarn

Kontakt

Telefon

23 47 85 18

Postadresse

Postboks 99, Økern, 0509 OSLO

Besøksadresse

Kabelgaten 2, 0509 OSLO

Teksttelefon: 23 47 85 03.

Om Hørsel- og språksenter for førskolebarn

Våre tjenester

  • Utrede førskolebarn 0-6 år som er henvist med mistanke om nedsatt hørsel og/eller språkproblemer. Vi henviser videre ved behov.
  • Følge opp førskolebarn med påvist nevrogent hørselstap
    og deres foresatte.

Dette er tegn på nedsatt hørsel

Timebestilling og åpningstider

For å få time hos oss må vi motta en skriftlig henvisning. Skriftlig henvisning hjelper oss også til å gi hvert barn en rettferdig behandling i tilfeller det er behov for prioritering. Vi tar bare i mot barn med timeavtale og har derfor ikke "vanlige" åpningtider. Vi har ikke mulighet til å ta imot henvisning per telefon.

De fleste henvisninger til oss kommer fra barnets helsestasjon. Vi tar også imot henvisninger fra blant annet bydelenes fagsenter, PPT, fastlege og ØNH-lege. 

Hvis du ønsker å henvise ett barn til oss, må henvisningen sendes per post. I henvisningen ønsker vi en kort redegjøring for årsak til henvisning, dersom det er gjort forsøk på hørselstest er det fint om det også tas med. Vi behøver også barnets navn og fødselsdato.

Dersom det er behov for å komme i kontakt med oss er det enkleste å sende en mail, så kan vi svare direkte i mail eller ringe opp igjen, men ikke send personsensitiv informasjon på mail.

Parkeringsmuligheter

Vi holder til i samme hus som NAV Hjelpemiddelsentral. Vi disponerer to parkeringsplasser. Parkeringsbevis får du i resepsjonen.


Marte Ericson

Audiopedagog

Telefon: 23 47 85 17

E-post:

Anja Sivesind Ølstørn

Audiopedagog

Telefon: 23 47 85 18

E-post: