Til innhold
Tilbud til syn- og hørselshemmede

Helsesykepleier for døve

Helsesykepleier for døve (tidligere helsesøster for døve) tilbyr informasjon og veiledning til lokal helsestasjon, barnehage og skole som følger opp barn med døve foreldre. Tilbudet er gratis.

Foreldre og andre aktuelle tjenester er også velkommen til å ta kontakt.

Aktuelle tema:

  • tegnspråk
  • bruk av tolk
  • hørselstekniske hjelpemidler
  • språkvalg/ språkutvikling
  • auditiv/visuell oppmerksomhet.

Trilletreff (babycafé) for tegnspråklige foreldre holdes en tirsdag i måneden 12:00-14:00.

Supplerende skolehelsetjeneste for hørselshemmede elever ved Vetland skole og Nydalen videregående skole. 

Kontakt Rådgivningskontoret for hørselshemmede


Rådgivningskontoret for syn og hørsel

Telefon: 23 47 85 00
E-post:

Besøksadresse
Kabelgaten 2, 0509 OSLO