Helsesykepleier for døve

Endringer i tilbudet til syn- og hørselshemmede

Rådgivningskontoret for syn og har satt i gang ulike tiltak for å forebygge koronasmitte og sikre drift. Helsesykepleier for døve har hjemmekontor og skal i størst mulig grad ha kontakt med brukere og samarbeidspartnere via digitale kanaler. Tegnspråklig babykafe og besøk på helsestasjoner, barnehager og skoler er avlyst inntil videre.

Helsesykepleier for døve (tidligere helsesøster for døve) tilbyr informasjon og veiledning til lokal helsestasjon, barnehage og skole som følger opp barn med døve foreldre. Tilbudet er gratis.

 

Aktuelle tema

  • tegnspråk
  • bruk av tolk
  • hørselstekniske hjelpemidler
  • språkvalg/ språkutvikling
  • auditiv/visuell oppmerksomhet.

Trilletreff (babycafé) for tegnspråklige foreldre holdes en tirsdag i måneden 12:00-14:00.

Foreldre og andre aktuelle tjenester er også velkommen til å ta kontakt.

Supplerende skolehelsetjeneste for hørselshemmede elever ved Vetland skole og Nydalen videregående skole. 

Kontakt Rådgivningskontoret for hørselshemmede


Rådgivningskontoret for syn og hørsel

Telefon: 23 47 85 00
E-post:

Besøksadresse
Kabelgaten 2, 0509 OSLO