Hukommelsesteam Bydel Vestre Aker

Har du eller dine nærmeste merket at du har små eller store utfordringer i hverdagen på grunn av forandringer i hukommelse?

Hukommelsesteamet består av fysioterapeut, ergoterapeut, miljøterapeut, demenssykepleier, helsefagarbeider og demenskoordinator. Vi tar hjemmebesøk for kartlegging og utfører målrettede tiltak for et godt liv i eget hjem. Ved behov avlaster vi også pårørende med et ambulerende dagaktivitetstilbud.

Ta kontakt hvis du er i behov av veiledning, råd, støtte eller rett og slett en hånd å holde i.

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Sørkedalsveien 150
0754 OSLO