Hukommelsesteam Bydel Vestre Aker

Har du eller dine nærmeste merket at du har små eller store utfordringer i hverdagen på grunn av forandringer i hukommelse? Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud som består av ergoterapeut, miljøterapeut, demenssykepleier og demenskoordinator.

Ta kontakt hvis du er i behov av veiledning, råd, støtte eller informasjon om hvilke tilbud som finnes.

  • Vi tilbyr hjemmebesøk for samtale og kartlegging av hjelpebehov.
  • Informerer om tilbud og tjenester
  • Har støttesamtale med bruker og pårørende
  • Informere om praktiske råd i hverdagen.
  • Tilbud for pårørende

Andre nyttige linker:

Kontakt

Telefon
23 47 62 10
E-post
hukommelse@bva.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Sørkedalsveien 150
0754 OSLO