Hukommelsesteam Bydel Ullern

Alle glemmer litt fra tid til annen, men dersom man glemmer viktige detaljer i hverdagen kan det være lurt å snakke med noen om det. Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud som består av sykepleier og ergoterapeut. Alle kan ta kontakt! Vi ønsker å være her for deg og dine.

Vi i hukommelsesteamet kan:

  • Lytte til deg og familien din
  • Kartlegge symptomer og problemer knyttet til hukommelse
  • Finne praktiske løsninger i hverdagen, inkludert formidling av hjelpemidler
  • Informere om tilbud og tjenester
  • Vi trenger ingen henvisning, og samarbeider med fastlege og annet helsepersonell

Dagaktivitetstilbud

Dagaktivitetstilbudet er tilbud til deg med begynnende hukommelsesvansker eller som nylig har fått en demensdiagnose.

Tilbudet er åpent mandag-fredag kl.10:00-14:00. Du kan delta på dagaktivitetstilbud en til to dager per uke. Det er maks åtte deltakere per dag. Vi serverer frokost og middag.
Vi holder til i Skøyen Terrasse 1, i samme bygg som Skøyen aktivitetssenter og Skøyen Terasse Omsorg+. Det er egen transportordning til og fra tilbudet.

Vi sikter på å skape meningsfulle opplevelser for deltakerne, med fokus på aktivitet, opplevelse av mestring, trygghet, ernæring og sosialt samvær. Tilbudet skal bidra til at de som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig, og gi avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon.

Vi tilpasser aktivitetene til årstid, brukergruppe og individuelle behov.

Dagaktivitetstilbudet er et lavterskeltilbud, og alle som ønsker det kan ta kontakt for mer informasjon. Søk tilbudet ved å benytte Bydel Ullern sitt skjema søknad om helsetjenester eller ta kontakt med oss:

Kontakt oss om dagaktiviteter

Ung med demens - Aktiv hverdag

Hvem kan delta?

Vi tilbyr aktivitet for hjemmeboende personer med demens/kognitiv svikt i ung alder (50-69 år). Aktiv hverdag er et samarbeid mellom bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Tilbudet er for mennesker som trenger og ønsker aktivitet i hverdagen. Aktiv hverdag er på mandager, onsdager og fredager.

Hva slags aktiviteter gjør vi?

Aktivitetene varierer fra dag til dag. Vi går blant annet lange turer, benytter oss av Oslo og alt byen har å by på. Vi er i skjærgården, bowler, drar på kino og mye mer. Målet er at alle som deltar i denne gruppen skal ha en aktiv hverdag med mening, mestring og verdighet. Deltakerne treffer andre i samme situasjon og får gode opplevelser i fellesskap.

Kontakt oss

Om du kjenner noen som kan være i målgruppen for et slikt tilbud, ta kontakt med oss:

Susanne Louise Olijnyk
E-post: susanne.olijnyk@bfr.oslo.kommune.no
Tlf: 47 60 56 38

Katarina Moric
E-post: katarina.moric@bfr.oslo.kommune.no
Tlf: 94 88 54 61

Samtalegruppe for pårørende til personer med demens

Vi arrangerer samtalegruppe for pårørende første onsdag i hver måned. Samtalegruppene er åpne for alle og påmelding er ikke nødvendig. Samtalene ledes av Kristin Borg, som har 20 års erfaring med frivillig demensarbeid. Ta kontakt med Hukommelsesteam Bydel Ullern for mer informasjon.

Lenker

Mer om demens på Oslo kommunes nettsider

Kontakt

Ansvarlig for hukommelsesteamet: Isabelle Digre. Alternativt telefonnummer til hukomelsesteamet: 900 87 362
Telefon
Besøksadresse:
Skøyen Terrasse 1
0276 OSLO