Hukommelsesteam Bydel Ullern

Om hukommelsesteamet

Alle glemmer litt fra tid til annen, men dersom man glemmer viktige detaljer i hverdagen kan det være lurt å snakke med noen om det. Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud som består av sykepleier og ergoterapeut. Alle kan ta kontakt! Vi ønsker å være her for deg og dine.

Vi i hukommelsesteamet kan:

  • Lytte til deg og familien din
  • Kartlegge symptomer og problemer knyttet til hukommelse
  • Finne praktiske løsninger i hverdagen, inkludert formidling av hjelpemidler
  • Informere om tilbud og tjenester
  • Vi trenger ingen henvisning, og samarbeider med fastlege og annet helsepersonell

Dagaktivitetstilbud

Dagaktivitetstilbudet er tilbud til deg med begynnende hukommelsesvansker eller som nylig har fått en demensdiagnose.

Tilbudet er åpent mandag-fredag kl.10:00-14:00. Du kan delta på dagaktivitetstilbud en til to dager per uke. Det er maks åtte deltakere per dag. Vi serverer frokost og middag.
Vi holder til i Skøyen Terrasse 1, i samme bygg som Skøyen aktivitetssenter og Skøyen Terasse Omsorg+. Det er egen transportordning til og fra tilbudet.

Vi sikter på å skape meningsfulle opplevelser for deltakerne, med fokus på aktivitet, opplevelse av mestring, trygghet, ernæring og sosialt samvær. Tilbudet skal bidra til at de som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig, og gi avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon.

Vi tilpasser aktivitetene til årstid, brukergruppe og individuelle behov.

Dagaktivitetstilbudet er et lavterskeltilbud, og alle som ønsker det kan ta kontakt for mer informasjon. Søk tilbudet ved å benytte Bydel Ullern sitt skjema søknad om helsetjenester eller ta kontakt med oss:

Samtalegruppe for pårørende

Vi arrangerer samtalegruppe for pårørende til personer med demens første onsdag i hver måned. Samtalegruppene er åpne for alle og påmelding er ikke nødvendig. Samtalene ledes av Kristin Borg, som har 20 års erfaring med frivillig demensarbeid. Ta kontakt med Hukommelsesteam Bydel Ullern for mer informasjon.

Mer om demens

Les om tjenester for personer med demens

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for hukommelsesteamet
Isabelle Digre
Telefon
Alternativt telefonnummer til hukommelsesteamet
Telefon
Dagaktiviteter
Telefon
Alternativt telefonnummer til dagaktiviteter
Telefon

Kontakt

Besøksadresse:
Skøyen Terrasse 1
0276 OSLO