Hukommelsesteam Bydel Ullern

Alle glemmer litt fra tid til annen, men dersom man glemmer detaljer i hverdagen kan det være aktuelt å snakke med oss om dette. Vi trenger ingen henvisning for at du tar kontakt.

Om hukommelsesteamet

Hva kan vi hjelpe med?

 • Rådgivning og veiledning
 • Utrede og kartlegge personer med mistanke om kognitiv svikt i samarbeid med fastlege
 • Kan følge opp etter demensdiagnose
 • Samarbeider med andre relevante tjenester
 • Gi råd om praktiske løsninger i hverdagen

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens

Dette kan vi tilby

 • Tilbud på dagtid, mandag- fredag fra kl.10.00-14.00
 • Transport til og fra tilbudet
 • Møtested i hjemlige omgivelser
 • Aktiviteter/tur/utflukter i Oslo
 • To måltider
 • Hyggelig sosialt samvær i faste grupper
 • Hjemmebesøk med samtale og oppfølging etter behov
 • Støtte og avlastning for pårørende

Målgruppe

 • For fysisk spreke hjemmeboende med begynnende hukommelsesvansker eller som nylig har fått en demensdiagnose
 • Ønsker å være i aktivitet for å kunne opprettholde hverdagslige aktiviteter
 • Ha nytte og glede av sosial deltakelse og aktivitet i fellesskap med andre

Tilbudet er søknadspliktig og tjeneste gis ved vedtak. Egenandel tilsvarende gjeldende dagsentersats.

Aktiv hverdag

Tilbud for yngre personer med demens. Tilbudet er søknadspliktig og tjeneste gis ved vedtak. Egenandel tilsvarende gjeldende dagsentersats.

Dette kan vi tilby

 • Tilbud på dagtid mandag-tirsdag og torsdag fra klokken 09.30- 14.00
 • To måltider
 • Du må selv komme deg til og fra tilbudet
 • Oppmøte er i Skøyen Terrasse 1
 • Varierende aktiviteter

Aktiv hverdag passer for fysisk spreke personer som er tidlig i sykdomsforløpet.

Samtalegruppe for pårørende til personer med demens

Samtalegruppen er åpen for alle og påmelding er ikke nødvendig.

Gruppen møtes første onsdag i måneden, klokken 12:00-14:00.

Oppmøte er i Skøyen Terrasse 1.

Samtalene ledes av Kristin Borg, likeperson.

Ved spørsmål ta direkte kontakt med Kristin Borg eller hukommelsesteamet

Mer om demens

Les om tjenester for personer med demens

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for hukommelsesteamet
Isabelle Digre
Telefon
Hukommelsesteamet
Susannah Flugon
Telefon
Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demens
Anita Ungersnæss-Høysæter
Telefon
Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demens
Silje Støa Kristiansen
Telefon
Aktiv hverdag
Silje Støa Kristiansen og Barbara Bielicka
Telefon
Samtalegruppe for pårørende til personer med demens
Kristin Borg
Telefon

Kontakt

E-post
hukommelse@bun.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Skøyen Terrasse 1
0276 OSLO