Hukommelsesteam Bydel Bjerke

Hukommelsesteam (tidligere demensteam) Bydel Bjerke

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til kognitiv svikt. Yngre personer kan også rammes. Det viktigste kjennetegnet er hukommelsessvikt.

Hukommelsesteamet i Bydel Bjerke arbeider for:

  • Åpenhet om demenssykdom
  • Økt kunnskap om demenssykdommer
  • Riktig diagnose
  • Støtte og veiledning til pasient og pårørende
  • Et helhetlig og tilrettelagt tilbud til personer med demens:
    • Dagtilbud
    • Avlastning og korttidsopphold i institusjon

Hukommelsesteamet består av

Demenskoordinator
Telefon: 918 58 139

Geriatisk sykepleier
Telefon: 917 84 764

Ergoterapaut
Telefon: 930 63 824

Bjerkestua

Les mer om Bjerkestua - et dagtilbud for hjemmeboende med kognitiv svikt eller demens i tidlig fase

Lenker

Les mer om demens på Oslo kommunes sider