Solhagan

Solhagan er et lite og hyggelig hus i en stor hage ved Solvang hagekoloni i nærheten av Rikshospitalet. Her vektlegges at flere barn kan være sammen i et hyggelig miljø, og huset er spesielt egnet til dette formålet. Det foregår ulike aktiviteter ut fra barnas behov. Vi samarbeider med barneavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Alt er spesielt tilrettelagt for immunsvake barn med hensyn til hygiene og infeksjonsfare. Tilbudet er opprettet for å gi familier med kreftsyke barn avlastning så lenge barnet er under behandling på sykehuset

Brosjyre om Solhagan (PDF)

Kontakt

Telefon
48 01 68 45
E-post
postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Sognsveien 90b
0855 Oslo