1. september: Massetesting i Osloskolen fra mandag 6. september

Pressemelding: Mandag 6. september blir den første dagen med massetesting på alle ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo. 20 000 elever i videregående og 20 000 elever på ungdomstrinnet skal nå teste seg to ganger i uken, mandag og torsdag.

– Massetesting er viktig for at våre elever og ansatte skal ha en forutsigbar og trygg skolehverdag. Vi ønsker at elevene våre skal kunne være mest mulig på skolen, i en mest mulig normal hverdag. Massetesting er viktig for å få til det, sier Marte Gerhardsen, utdanningsdirektør i Oslo.

Smitten er klart størst blant de uvaksinerte, og spesielt blant barn og unge. Ved å gå over til faste regelmessige tester for alle elever i Osloskolen kan skolene holdes åpne, og det blir mindre omfattende oppfølgingen når en elev er smittet. I tillegg blir smitterisikoen lavere for den enkelte elev og lærer på skolen.

– Massetesting er et verktøy for en normal skolehverdag. Vi håper at det i tillegg vil gi oss bedre kontroll over smitten i skolene, sier Elisabeth Vennevold, leder for TISK-strategien i Oslo kommune.

Fakta om massetestingen

  • Målet er at alle elever i Osloskolen skal teste seg på fast og regelmessig, to ganger i uka.
  • Videregående skoler, ungdomsskoler og voksenopplæringen starter først. Vi er i gang med å planlegge massetesting på barnetrinnet.
  • Skolene får mellom to og fire ukes forsyninger av selvtester av gangen. Utsendingen av selvtester begynner onsdag 1. september.
  • Hver elev skal få åtte tester av gangen, som er fire ukers forbruk.
  • Elevene tester seg selv på faste dager, mandager og torsdager. Alle elevene på skolen må teste seg på de samme dagene.
  • Skolene velger om de vil organisere at elevene tester seg på skolen eller sende testene hjem med elevene.
  • Testen er frivillig, og vi oppfordrer alle elever til å gjennomføre testen.

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene

Mer informasjon om Oslo kommunes tiltak mot korona

Alle statusartikler om koronatiltak fra Oslo byråd

Informasjon om korona for deg som bor i Oslo kommune