Evaluering av håndteringen av pandemien

Her finner du Oslo kommunes evaluering av hvordan kommunen håndterte koronapandemien (Covid-19).

Evalueringen av hvordan kommunen håndterte koronapandemien (Covid-19-pandemien) er det største evalueringsarbeidet kommunen noensinne har gjort. Det er kommunens beredskapssystem og beredskapsplikter som har vært evaluert.

Målet har vært å få kunnskap om styrker og svakheter til bruk for læring og forbedring av kommunens krisehåndtering.

Beredskapsetaten har laget en oppsummerende hovedrapport i desember 2022. Hovedrapporten viser at kommunens grunnberedskap var god, og at mye fungerte bra, men at det også er flere forbedringspunkter.

I tillegg har alle virksomheter i Oslo kommune laget sine egne rapporter. Rapportene gir en helhetlig evaluering av Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

Alle rapporter blir tilgjengelige her fortløpende.