Evaluering av håndteringen av pandemien

Her finner du Oslo kommunes evalueringer av hvordan kommunen håndterte koronapandemien (Covid-19).

I løpet av – og etter – pandemien ble det gjennomført flere evalueringer av kommunens håndtering av koronapandemien. Målet var å få kunnskap om styrker og svakheter for læring og forbedring, slik at kommunen er bedre skodd neste gang krisen inntreffer.

Kommunens overordnete evaluering tar utgangspunkt i kommunale virksomheters egenevalueringer og er en helhetlig oppsummering av hvordan kommunens beredskapssystem og beredskapsplikter fungerte under pandemien.

Hovedrapporten viser at kommunen grunnberedskap er god, at mye fungerte godt, men at det er flere forbedringspunkter.

I tillegg til en større evaluering på overordnet nivå der kommunens beredskapssystem og -plikter blir evaluert, er det gjort en rekke ulike evalueringer i faglinjen.

Virksomhetenes egenevalueringer