9. mars 2021: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 9. mars 2021:

Det er tungt å stå her nå.

For en halvtime siden fikk jeg den vonde beskjeden om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er død.

Det kom som et stort sjokk.

Jeg, og mange andre, har mistet en god venn gjennom mange år.

LO og vår bevegelse har mistet en hardtarbeidende, varm og klok leder, som hadde så mye ugjort. Det føles helt uvirkelig.

Mine varmeste tanker og medfølelse går til hans nærmeste.

Situasjonen i Oslo er nå svært alvorlig. De muterte variantene av viruset har endret spillereglene. De grepene vi har tatt til nå, og som har virket gang på gang, ser ikke lenger ut til å være like virksomme.

Vi fikk presset ned den nye importsmitten etter nyttår. Vi har levd med svært strenge regler i Oslo i lang tid. Likevel ble over 1300 oslofolk registrert smittet i forrige uke. Det er det høyeste tallet noensinne.

Smitten stiger i hele landet. Statsministeren varslet i dag mulige nasjonale tiltak, som i stor grad ligner på dem vi allerede har måttet ha i Oslo lenge.

I likhet med Erna Solberg er jeg veldig bekymret over situasjonen nå.

Vi må gjøre det vi kan for å stoppe denne alvorlige og farlige utviklingen.

Derfor strammer vi i dag inn ytterligere på tiltakene i Oslo. Tiltakene som innføres nå vil gjelde fram til påsken.

 • Fra i morgen innføres rødt nivå i barnehager og grunnskoler i Oslo.
 • Alle innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge stenges.
 • Fritidsklubbenes innendørs lokaler holdes helt stengt.
 • Vi viderefører alle eksisterende tiltak. Det betyr, blant annet, at
  • Alle serveringssteder må holde stengt, med unntak av take-away.
  • Med unntak av matbutikker, apotek og andre butikker med unntak, må alle butikker holde stengt.
  • Det gjelder et forbud mot alle arrangementer og skjenking av alkohol.
  • Treningssenter, teater og kinoer må holde stengt.
  • Vi viderefører rødt nivå i videregående skole.

Hvordan har situasjonen igjen blitt så dramatisk? Vi har klart å slå ned smitten i Oslo gang på gang. Så har vi vært veldig klar over, etter tydelige råd fra Folkehelseinstituttet, at de muterte variantene av viruset gjør det mye vanskeligere å slå ned smitten i denne runden.

Det samme ser vi i mange andre land. I Finland, som i likhet med Norge er blant de landene som har kommet best gjennom pandemien, har opplevd kraftig smitteøkning på grunn av de muterte virusvarianter.

Vi ser at smitten nå øker kraftig blant de yngste. De muterte variantene smitter mer blant barn og unge, og vi har aldri sett så mye smitte blant de yngre som vi gjør nå. Smitten øker i hele byen og i alle aldersgrupper, men i særlig stor grad blant dem mellom 10 og 19 år.

Byrådet har hele tiden prioritert barn og unge, og har villet skjerme dem fra de negative effektene av strenge tiltak. Med dagens situasjon er det dessverre ikke mulig i samme grad.

Innendørs blir altså alle fritidsaktiviteter stengt

Utendørs er fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år tillatt i grupper på inntil 10 personer, så lenge man kan holde 1 meters avstand.

I Oslo så er vi så heldige å ha idrettslag som drifter de fleste idrettsanleggene for oss. Idretten er god til å følge regler og gode på smittevern. Vi vil gå i dialog med idretten om bruken og tilsyn av utendørs idrettsanlegg.

Vi ønsker at barn og unge skal få drive med fritidsaktiviteter, med store begrensninger, utendørs. Det er derfor viktig at den øvrige befolkningen respekterer reglene som gjelder for disse anleggene så vi slipper stenge dem.

Byrådet vil jobbe for å engasjere korona-verter i bydelene som skal bidra til å informere og sikre overholdelse av smittevernreglene for fritidsaktivitetene ute for barn og ungdom.

Og selv om det er tillatt med fritidsaktiviteter utendørs er det viktig at barn og unge, og deres foreldre, fortsatt begrenser hvor mange ulike grupper man møter man møter på fritiden. Kanskje bør man begrense antallet fritidsaktiviteter noe om man driver med mye forskjellig.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, vil om litt gå grundigere igjennom tiltakene for de unge, og hva vi gjør for å hjelpe og støtte de unge, selv med svært strenge tiltak.

Når vi innfører rødt nivå i alle skoler og barnehager er det også for å skjerme barn og familier fra smitte og gjentatte karantener. Vi ser nå at det er svært mange elever i karantene rundt i byen. På gult nivå har elevene veldig mange nærkontakter, og ett smittetilfelle kan da påvirke veldig mange familier. Vi må få ned antallet nærkontakter kraftig i skolene.

Det tallet som sier mest om alvoret i situasjonen er antall innleggelser. På tre uker har antallet innleggelser på sykehus i Oslo og på Ahus gått fra 18 til 76 pasienter. Siden de aller eldste aldergruppene i liten grad har blitt lagt inn på sykehus, har vaksineringen på sykehjem og blant de over 80 år i liten grad bidratt til å skjerme intensivplassene på sykehusene.

Det er helt avgjørende at kapasiteten på sykehusen ikke blir sprengt. Det er også helt avgjørende at kapasiteten til smittesporing ikke blir sprengt. Foreløpig har vi god kontroll over situasjonen, men en eksplosjon i smitte kan også gjøre vår kapasitet til smittesporing presset. Det må vi for all del unngå.

Smittetallene nå er svært høye – men heldigvis er også testtallene på et nivå vi aldri før har vært. Forrige uke testet vi i Oslo kommune over 38 000 personer. Fremdeles er det kort ventetid på å få test, og det går kort tid å for få svar.

At vi klarer å håndtere et så stort testvolum som vi har nå er helt avgjørende for at vi beholder kontrollen. Test er gratis, du får time i løpet av kort tid og vi har flere tilbud om drop-in testing. Oppfordringen er helt klar: er du i det minste tvil om du bør ta en test, da er det ingen tvil – gjør det!

Helsebyråd Robert Steen vil om litt gå grundigere gjennom testtall, vaksinering og forsterket arbeid med smittesporing og karantene.

Ute skinner sola, og våren i Oslo er i anmarsj. Vi får positive nyheter om at flere vaksiner er på vei. Vi kan begynne å tro at denne krisa snart er over. Vi har vent oss til å leve med en dødelig pandemi og kan begynne å senke skuldrene.

Det er farlig. Faren er ikke over før den er over. Akkurat nå er situasjonen svært alvorlig.

Jeg vil komme med noen innstendige oppfordringer til alle folk i Oslo nå. Nå må hver og en av oss ta vårt personlig ansvar for å snu denne farlige utviklingen.

Jeg ber dere om, fram til og gjennom påsken, om å:

 • Møte færrest mulig.
 • Unngå besøk hjemme.
 • Ha færrest mulig nærkontakter.
 • Hold størst mulig avstand til de du møter.
 • Ungdom og foreldre: sosiale samlinger innendørs bør nå unngås helt.

Hvis du er ung, eller eldre, og du stadig møter folk i private hjem, til middager eller sosiale sammenhenger: da kan du bidra til at smitten spres.

Hvis du nå takker nei til invitasjoner, ikke inviterer folk hjem til deg og møter færrest mulig: da bidrar du til at vi får slått ned smitten.

Dere, vi kan risikere at den aller verste perioden av denne pandemien ligger foran oss. De nasjonale helsemyndighetene forventer at en stor andel av befolkningen kan være vaksinert til sommeren. Det hjelper oss veldig lite akkurat nå. Det hjelper ikke dem som nå er innlagt og som er svært syke.

Akkurat nå må vi bare få presset smitten ned, med de midlene vi har til rådighet.

Nå vi helsebyråd Robert Steen orientere nærmere om smittesituasjonen, før byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen vil orientere om situasjonen i skoler og barnehager.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)