8. juni 2021: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 8. juni 2021:

Velkommen til pressetreff her i Oslo rådhus.

De siste ukene har Oslo vist seg fra sin beste side. Et fantastisk sommervær, gjenåpning og gjensynsglede. Folk som kommer tilbake i jobb, bedrifter som endelig kan åpne igjen.

Vi er nok veldig mange i denne byen som føler at dette har vi fortjent, etter en lang og svært krevede tid.

Så har vi jo visst at med økt mobilitet og mer sosial kontakt kan det komme økt smitte. Det slo til. For første gang siden midten av mars økte smitten i forrige uke, fra ca. 300 i uka for to uker siden, til ca. 600 smittede i forrige uke.

I all hovedsak kan smitten knyttes til utbrudd blant russ. Vi ser at over halvparten av smitten forrige uke er i aldersgruppen 16–19, og at bydelen Vestre og Nordre Aker, samt Frogner og Nordstrand, har hatt rask økning i smitten.

Når den økte smitten er knyttet til enkeltutbrudd, er den mye lettere å håndtere. Smittevernoverlegen innførte i forrige uke en midlertidig stopp i russefeiringen, for å beholde kontroll over situasjonen.

Om det skal bli aktuelt å åpne opp for russefeiring igjen vil bli vurdert denne uken, men erfaringene til nå tyder jo på at det er vanskelig å kombinere rulling og russefeiring med godt smittevern.

Situasjonen i forrige uke illustrerer godt den fasen av pandemien vi er inne i. Vi må kombinere lettelser i de allmenne tiltakene, med strenge og målrettede tiltak for å slå ned utbrudd. Nå kom det blant russen, men det kan også oppstå i andre grupper kreve andre tiltak.

Vi har fått veldig god erfaring med å slå ned smitteutbrudd i denne byen, og det gir stor trygghet for den avsluttende fasen av pandemien.

Denne uka begynner vi med vaksineringen av dem under 45 år. I første omgang starter vi med aldersgruppen mellom 18-24 år.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)