8. april 2020: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 8. april 2020:

I dag er det nesten fire uker siden vi stengte alle skolene og barnehagene i Oslo. De siste ukene har vært ulikt noe annet vi har opplevd i denne byen.

Jeg vil starte med en stor takk. Til alle våre ansatte som har gjort en fantastisk innsats de siste ukene. Til alle som står på for å få oss gjennom dette på best mulig vis.

Til alle i Oslo som har bidratt til at vi nå ser et lys i tunnelen. At vi gradvis og kontrollert kan åpne litt opp. I møtet med koronaen er Oslo i en annen posisjon enn resten av landet. Det bor nesten 700 000 mennesker i denne byen. I Osloskolen er det rundt 90 000 elever. Vi bor tett på hverandre. I mange deler av Norge setter folk seg i bilen og kjører til barnehage, skole eller jobb. I Oslo reiser de aller fleste med t-banen, bussen eller trikken. Det bor 215 000 mennesker bare i de fire sentrumsbydelene våre. Så fort de går ut døra er de tett på veldig mange andre mennesker.
Helt fra starten av koronaepidemien i Norge har Oslo vært episenteret for utbruddet. Først kom sykdommen med fly, særlig fra Østerrike og Italia, og så spredde den seg lokalt byen.

Vi vet veldig lite om hvor mange som har kommet fra utlandet med smitte. Som våre helsemyndigheter understreker: mange har så svake symptomer at de ikke selv vet at de er smittet.
At sykdom sprer seg raskest i store byer, med mange folk på liten plass, sier seg selv. Vi må gjøre andre tiltak for å beskytte vår befolking enn det mindre kommuner må.

De sist oppdaterte tallene viser at vi har 1673 påviste smittetilfeller i Oslo. Nesten 30 prosent av smittetilfellene i Norge er her i Oslo. Vi har den klart høyeste andelen registrerte smittede i befolkningen. Vi venter på oversikt over reproduksjonstallet for Oslo. Det er grunn til å tro at dette tallet er høyere i Oslo enn i resten av landet. Epidemien rammer oss alle, men den rammer veldig ulikt.

Tenk alle dem du kan møte i en bygate:

 • Sykepleieren med slitne øyne på vei hjem fra nattevakt på intensiven.
 • Butikkmedarbeideren, renholderen eller journalisten som er på vei til jobb.
 • Studenten som har sitti alene på hybelen i dagevis.
 • Pensjonistene som drister seg til en tur selv om de er urolige for å bli smittet.
 • Mora eller faren som trenger en løpetur for å ikke gå på veggen etter uker med hjemmeskole, hjemmebarnehage og hjemmekontor.

Alle har vi fått snudd livet på hodet. I de ukene vi har levd i skyggen av denne sykdommen, har vi lett etter de riktige ordene. Ord som beskriver noe ingen av oss har vært med på før. På den ene siden: ord som usikkerhet, frykt, kaos, sykdom og sorg. På den andre siden: ord som dugnad, mot, solidaritet og styrke.

Men, så er det jo slik med oss mennesker. Ingen av oss er bare sterke, eller bare svake. Ingen er bare sårbare eller bare modige. Ingen er bare egoistiske eller bare solidariske. Som mennesker har vi alt i oss.

 • Alle kan vi være sterke.
 • Alle kjenner på frykt i møtet med det vi ikke kjenner.
 • Alle kan nå føle på ensomhet
 • Alle lengter etter hvordan verden var for bare noen uker siden.

Når vi skal ta beslutninger som virker inn på livene til alle som bor og jobber i byen vår, har vi dette med oss. Aldri har vi vel tydeligere følt, sett og erkjent at vi er et samfunn. Et fellesskap. At vi hører sammen og er helt avhengig av hverandre, på tvers av klasser, land og verdensdeler. For å komme oss gjennom dette må vi fortsette å virke som samfunn. Vi må fortsette å stå sammen, jobbe sammen og holde ut.

Regjeringen kom med en rekke endringer av de nasjonale smittevernreglene i går. De var tydelige på at dette var nasjonale regler, samtidig som de åpnet for å gå i dialog med regioner som ser behov for justeringer.

Det er jeg glad for.

Oslo kommune skal gjøre det vi kan for å sikre trygge rammer rundt åpning av våre barnehager og skoler. Våre fagfolk utreder nå hvordan vi best kan tilrettelegge for en gradvis skolestart og en gjenåpning av barnehagene. Vi tar sikte på å følge de nasjonale retningslinjene for åpning av barnehage og skole. Det betyr at vi starter en gradvis og kontrollert åpning av barnehagene fra 20. til 27. april. Osloskolen og aktivitetsskolen for 1. til 4. klasse åpner fra 27. april.

Før vi kan åpne, er følgende helt avgjørende:

 • At smitteutviklingen i byen fortsetter å være under kontroll.
 • At skolene og barnehagene har forsvarlige smitteverntiltak.
 • At foreldre, lærere og ansatte i barnehagene føler seg trygge.
 • At byens befolkning fortsetter å følge smittevernreglene.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen vil gå gjennom hvordan vi forbereder åpning av barnehager og skoler. Vi skulle alle ønske at man kunne satt en klar og tydelig sluttstrek for disse tiltakene. Hold ut til denne datoen, og så går vi tilbake til normalt. Som både regjeringen og Folkehelseinstituttet understreker: Det kommer ikke til å skje. Regjeringen viderefører forbudet mot store kultur- og idrettsarrangementer til 15. juni. De strenge nasjonale retningslinjene for serveringsbransjen videreføres. De stedene som holder stengt må fortsette å holde stengt. Skjenkingen av alkohol vil ennå ikke begynne igjen. Dette fortsetter å ramme en stor næring i Oslo. Uteliv, restauranter og kultur er utrolig viktig for byen vår, og fortsetter å betale en høy pris for å stoppe smitten. Statsministeren understreket i går at kommunene må ha et tilbud om isolasjon for personer som er smittet med koronavirus. Det er vi i ferd med å få på plass. Vi må få isolert dem som er syke fra resten av familien. Det er særlig viktig for dem som bor tett, og som bor flere generasjoner sammen. Testing, sporing og isolering fortsetter å være de viktigste våpnene i kampen mot spredning. Helsebyråd Robert Steen vil gå nærmere inn i hvordan vi jobber med dette i Oslo.

Vi må leve med tiltak over lang tid. Når forsvinner siste rest av koronatiltak? Når kan vi se tilbake på dette som et vondt, men avsluttet, kapittel i vår historie?

Det vet vi ikke. Det er i hvert fall ikke nå! Ingen anbefaler at vi over natten åpner alt og startet å leve som normalt. Det skal vi ikke. Derfor blir denne påsken ganske annerledes. For første gang er hele Oslo hjemme i påsken. Derfor har vi laget byvettreglene.

De viktigste reglene for en sikker påske er:

 • Vær mest mulig hjemme
 • Vask hendene ofte
 • Unngå kollektivtransport hvis du kan
 • Hold minst to meters avstand til andre
 • Ikke hver flere enn fem mennesker sammen

Vi har spredd byvettreglene i alle kanaler vi kan, på mange ulike språk.

Gjennom påsken får vi hjelp av Røde Kors, Norsk folkehjelp og DNT til å spre informasjon til turgåere. Vi følger nøye med på ansamlinger av folk. Når vi åpner barnehager og skoler vil flere folk bevege seg rundt i byen. Flere vil bruke kollektivtransport. Fortsatt må flest mulig jobbe hjemmefra. Ikke foreta unødvendige reiser i byen. Vær mest mulig hjemme. Fra vi stengte skoler og barnehager 13. mars har vi hatt som mål å åpne igjen så fort det er forsvarlig. Stengte barnehager og skoler har store negative konsekvenser. Folk får ikke gått på jobb. Barn mister viktig læring og de mister kontakt med klassekamerater. Mange foreldre strever med å kombinere hjemmekontor, hjemmeskole og barnehage. Det kan bli gnisninger og konflikter når barn og voksne går oppi hverandre over dager og uker.

God helse er mer enn fravær av sykdom. God helse, for både barn og voksne, krever at vi kan bevege oss, møte andre og være i aktivitet. Å stenge samfunnet har negative konsekvenser for helsa vår, selv om det har vært helt nødvendig for å stoppe spredningen av smitte.

Vi står midt i krevende dilemmaer. På den ene siden ser vi at de strenge tiltakene vi har innført i Norge og i Oslo har hatt effekt. På den andre siden ser vi at de strenge tiltakene har store negative konsekvenser for samfunnet, særlig for arbeidsplasser, næringsliv og økonomi. Vi må balansere det å stoppe smittespredning med mange andre hensyn. Barn og familier som sliter. Arbeidsplasser som er i ferd med å forsvinne. Økonomiske ringvirkninger som kan prege samfunnet vårt over lang tid. Når barnehager og skoler etter hvert skal åpne igjen er vi helt avhengig at vi voksne fortsetter å ta ansvar. Holder oss hjemme. Holder avstand. Ikke samles flere enn fem. Dugnaden og kampen fortsetter. Det er mitt hovedbudskap i dag.

For å oppsummere til slutt – hva gjør Oslo nå?

 • Vi følger smitteutviklingen tett og er beredt til å vurdere nye tiltak dersom det trengs.
 • Vi etablerer omfattende tilbud for kommunale isolasjonsplasser.
 • Vi forbereder oss på gjenåpning av skole og barnehage i tråd med nasjonale retningslinjer. Vi imøteser klare nasjonale retningslinjer for smittevern i skole og barnehage slik at ansatte, barn og foreldre opplever trygghet.
 • Vi viderefører skjenkestopp, for å møte de nasjonale kravene til serveringsbransjen.
 • Vi oppfordrer fortsatt til hjemmekontor for alle som kan.

Jeg overlater ordet til helsebyråden for nærmere orientering om smittesituasjonen og kommunens arbeid for å begrense smitte.

Jeg overlater ordet til byråd for oppvekst og kunnskap som vil orientere om hvordan vi nå planlegger gjenåpning av skoler og barnehager.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)