7. desember 2021: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 7. desember 2021:

Kjære alle sammen,

For en time siden hadde regjeringen pressekonferanse. Det er derfor vi er her nå.

Det vi nå skal gjennom er det ingen som ønsker seg. Vi hadde gleda oss til en helt vanlig jul. Til å være med sammen med våre aller nærmeste. Og til å se noen vi kanskje ikke hadde sett på lenge. Slik blir det ikke.

Men dere: Vi må ikke miste motet. Vi kommer gjennom dette, sammen. Slik vi har gjort mange ganger før.

Og vi må huske: Situasjonen er ikke den samme som da vi måtte stenge ned. I Oslo er nå er flere enn 9 av 10 voksne vaksinert. Og nesten 70 % over 65 år har nå fått et tredje stikk.

For én uke siden hevet vi beredskapsnivået i Oslo til nivå 3, som er det høyeste nivået vi har. Dette gjorde vi på grunn av Omikron.

Er det noe vi har lært i en global pandemi, så er det at det som skjer ute i verden påvirker oss – nesten umiddelbart.

Fagfolk over hele kloden jobber nå på spreng for å finne ut alt om den nye virusvarianten.

Forhåpentligvis vil det om kort tid komme gode nyheter.

I tida fram til vi vet sikkert, vil det være mange spekulasjoner.

Vi må derfor gjøre det vi nå kan gjøre. Nemlig være forsiktige.

For er det noe vi har lært, er det at spillereglene endres raskt under en pandemi.

Vi vet nå med ganske stor sikkerhet er at Omikron smitter veldig lett.

Det vi foreløpig ikke vet sikkert, er hvor alvorlig syk man blir og hvilken effekt vaksinene har på mutanten. De foreløpige signalene er at de aller fleste verken blir veldig syke av det, eller at vaksinene beskytter dårligere mot alvorlig sykdom.

Det er bra. Det gir håp – i en blytung førjulstid.

Problemet er at smitten sprer seg raskt. På grunn av Omikron har regjeringen derfor i dag bestemt at det skal det skal innføres inngripende tiltak for å få kontroll på situasjonen. Begrunnelsen er at helsevesenet overbelastes.

Tiltakene som nå innføres har i all hovedsak som mål å redusere antall nærkontakter og skal i utgangspunktet vare i fire uker.

Blant annet blir det nå gjeninnføring av meteren og munnbindpåbud. I tillegg kommer det en rekke inngripende tiltak på arrangement. Og fra natt til 9. desember får du nå ha maks 10 gjester i private hjem. Det blir også påbud om bordservering og skjenkestopp kl. 24.00.

For å nevne noe.

Jeg registrerer at en del av begrunnelsen for tiltakene er høyt sykefravær og frykt for bemanningskrise i helsetjenesten.

Det er riktig å si at situasjonen i vår egen helsetjeneste er utfordrende. Folk er slitne etter å ha stått på døgnet rundt i snart to år. Det er en urovekkende utvikling i sykefraværet. Men, vi har god kapasitet, vi har planer for å drive videre med redusert bemanning og vi ser på mulighetene for å omdisponere personell og sette inn ressurser der det er nødvendig.

Så er ikke slitasje, sykefravær og karantene bare en utfordring i helsesektoren. I Oslo får vi rapporter om bemanningsutfordringer også i skoler og barnehager.

Når det gjelder skole, så er det viktig nå å sørge for at skolene har handlingsrom til å innføre tiltak dersom det er mye smitte og fravær. Vi skal derfor se på om trafikklysmodellen bør gjeninnføres, slik at skolene gis mulighet til å drifte både smittevernfaglig forsvarlig og sikkerhetsmessig forsvarlig.

Vi følger situasjonen fra time til time. Våre bydelsoverleger har også fullmakt til å gripe inn med alle nødvendige tiltak ved smitteutbrudd. I ytterste fall ved å sende alle elever og ansatte hjem fra skoler, slik vi har sett eksempel på de siste dagene.

Tiltakene som i dag innføres har store konsekvenser for Oslo.

For enkeltmennesker, for næringsliv og arbeidsplasser.

Det var dette vi ville unngå. Men nå er vi altså her igjen.

Norstats undersøkelse som ble presentert i dag viser at bare 22 % av Oslos befolkning ønsker strengere tiltak nå.

Ikke fordi Oslofolk ikke tar dette på alvor. Men fordi vi vet hva dette betyr.

Alle Oslofolk kjenner noen som har blitt permittert.

Alle Oslofolk kjenner noen som har sittet litt for mye i karantene.

Alle Oslofolk kjenner barn som har mistet sine fritidsaktiviteter litt for lenge.

Alle Oslofolk vet om noen som ikke har våget å være sosiale og som nå er enda reddere.

Det er ufattelig tungt å be en som akkurat har kommet tilbake på jobb, om å bli hjemme. Like tungt er det for en restauranteier som endelig har fått folka sine tilbake, for så å oppleve at det ikke gikk.

Nå pålegges folk som allerede har hatt det tungt, enda flere oppgaver.

Og det i en tid som skal være fylt av håp og glede. Desember, jul og nyttår.

Det må derfor være helt klart at disse inngripende tiltakene må opphøre når vi har sikre holdepunkter for at tiltakene ikke lenger er nødvendige og forholdsmessige. Men folkens, det kan hende er mulig vi må lære å leve med koronaen i samfunnet uten å ha omfattende tiltak.

Det som også må være klart, er at de som rammes av tiltakene i Oslo skal kompenseres for dette.

Mange opplever nå igjen usikkerhet med hensyn til hvem de kan møte i juletida. Det har jeg stor forståelse for.

Som jeg sa i starten: Det er ingenting som tyder på at det nye viruset er mer alvorlig enn de vi hittil har hatt i omløp. Det er heller ikke holdepunkter for å si at vaksinene ikke beskytter mot alvorlig sykdom.

Til dere som fortsatt ikke har tatt vaksinen vil jeg si følgende:

Det er et frivillig om du vil vaksinere deg eller ikke. Men jeg vil benytte denne anledningen til å be dere innstendig om å vurdere det en gang til.

Det er ingen tvil om at dere blir sykere, får alvorligere langtidsvirkninger, blir en stor belastning for dere selv, for de rundt dere og for helsevesenet dersom dere ikke vaksinerer dere.

Vi vil derfor gjøre alt for å gjøre det så enkelt som mulig å ta vaksinen. Stikk innom en drop- in stasjon eller en av de mobile bussene. Vær så snill, bli en av de 1000 vi nå ukentlig har klart å få til å vaksinere seg en første gang. Alt tyder på at en viktig grunn til at Omikron ikke gir så alvorlig sykdom, er at vi er vaksinert. Det må jo være en motivasjon?

Det gir håp. Vi skal klare dette. Sammen. Slik vi har klart det før.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)