6. november 2020: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 6. november 2020:

Velkommen til pressetreff her i Oslo rådhus.

Smittesituasjonen i Oslo er alvorlig. På tross av at vi i flere uker har hatt de strengeste tiltakene i landet er smitten på et alt for høyt nivå.

Forrige uke hadde vi det høyeste antallet smittede registrert noen gang. Denne uka har tallene fortsatt å øke. Bare på de siste fire dagene er det registrert 545 nye smittede i Oslo.

Det er alarmerende.

Derfor innfører byrådet i dag nye og skjerpede tiltak mot smittespredning. Vi kan ikke nøle i møte med en så dramatisk utvikling.

Vi må slå ned smitten før den blir så omfattende at den får alvorlige konsekvenser for våre eldre – våre sårbare grupper – og for helsevesenet vårt.

Smittevernloven gir kommunene et stort ansvar. Det er vi som er ansvarlige for å vurdere situasjonen og iverksette de tiltakene som er nødvendig for å verne liv og helse. Samtidig som smitten har økt i Oslo har smitten eksplodert i Europa. Land etter land har ekstremt høye smittetall, og står i en kritisk situasjon.

I går kom regjeringen med nye nasjonale tiltak og flere anbefalinger til kommuner med høyt smittetrykk. Det siste døgnet har vi i Oslo kommune jobbet intensivt med å vurdere situasjonen og vurdere hvilke tiltak som er best tilpasset situasjonen her i byen. Vi har nær og løpende dialog med nasjonale helsemyndigheter.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er svært klare i sine råd til oss: vi må gjøre det som er nødvendig for å få ned den sosiale kontakten. Alle tiltakene vi innfører i dag er basert på råd fra FHI, Helsedirektoratet og regjeringen.

Målet vårt er at nasjonale og lokale tiltak skal utfylle og forsterke hverandre. Jeg er enig med regjeringen: vi trenger nå et krafttak mot smittespredning.

Forhåpentlig kan kraftige innstramminger nå gjøre at vi kan få en mer normal julefeiring, og mindre inngripende tiltak utover vinteren.

Tiltakene som vi varsler i dag, vil gjelde fra og med kl. 24.00 på mandag. I første omgang vil tiltakene vare i tre uker. Forhåpentligvis har vi da lykkes med å slå ned smitten. Forhåpentligvis kan vi da lette på flere av de mest inngripende tiltakene.

Men, vi må se en betydelig nedgang i smitten før vi kan lette opp igjen. Vi vil ha løpende kontakt med nasjonale helsemyndigheter, for å vurdere effekten av tiltakene og vurdere når vi kan åpne mer opp igjen.

Vi innfører nå en sosial nedstenging av Oslo.

Vi innfører tiltak for at folk skal omgås så lite som mulig. Være mest mulig hjemme. Møte færrest mulig. Være minst mulig i situasjoner der smitten kan spres.

Vi vil så langt som mulig skjerme barn og unge. Vi vil så langt som mulig skjerme sårbare grupper. Men, det er ingen tvil at disse tiltakene vil ha store konsekvenser. Det er ingen tvil om at dette vil ramme mange virksomheter som har gjort en stor innsats med å følge smittevernreglene.

Uansett hvordan vi vrir og vender på det: tallenes tale er krystallklar. Smitten øker kraftig, selv med de strenge tiltakene vi allerede har.

Vi har nå et mulighetsvindu, og en mulighet til å slå smitten ned før smitten slår vårt samfunn ut.

Derfor innfører vi nå følgende nye tiltak og innskjerpinger:

 • Vi stenger alle treningssenter, kinoer, teater, svømmehaller, lekeland, bowlinghaller og lignende.
  • Alle disse stedene fører til at folk samles, og at folk beveger seg rundt i byen. Helsemyndighetene er tydelige på at vi skal vurdere å stenge steder der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter innendørs. Skal vi nå lykkes med å begrense den sosiale aktiviteten til et minimum, må vi stenge stedene der folk samles.
  • Kultur- og fritidsaktiviteter spiller en viktig rolle i folks liv, og er en viktig del av vårt næringsliv. Men vi mener at konsekvensene vil bli enda større hvis vi fortsetter å holde åpent.
 • For å skjerme barn og unge holder vi biblioteker åpne.
  • Vi skjermer skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening. Vi skjermer organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge.
 • Vi innfører full skjenkestopp.
  • Skjenkestedene har gjort en stor innsats med å begrense smittespredning, men når vi nå innfører en sosial nedstenging av Oslo, må også skjenkingen stoppe.
 • Vi forbyr alle innendørs arrangementer.
  • Det er allerede strenge begrensninger på arrangementer. Regjeringen har bedt oss innføre ytterligere begrensninger. Vi har sett flere smitteutbrudd knyttet til arrangementer i Oslo de siste ukene, selv med svært strenge regler. Nå må alle arrangementer opphøre, slik at får stoppet smittespredningen.
  • Det vil fremdeles være mulig å gjennomføre begravelser og bisettelser.
 • Vi innfører stans i breddeidretten for voksne.
  • Selv med restriksjoner vil breddeidretten medføre en betydelig smitterisiko, slik situasjonen er nå.
 • Vi innfører begrensninger i breddeidretten for barn og unge.
  • Treninger kan gå som normalt, men alle cuper og turneringer avlyses for å begrense nærkontakten med andre mennesker fra andre lag og byer.
 • Vi innfører rødt nivå i videregående skole og i voksenopplæringen. Vi ber ungdomsskolene forberede seg på rødt nivå.
  • Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen vil gå gjennom hva dette betyr i praksis, og hvordan situasjonen nå er i Osloskolen.
 • Vi innfører et krav om at butikker, kjøpesentre og lignende må sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalet enn at det kan holdes 2 meters avstand.
  • Tillatt antall kunder i lokalet beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet følges.
 • Vi innfører et påbud om bruk av munnbind i drosjer.
  • Påbudet vil gjelde for både sjåfører og passasjerer.

Dette er de strengest tiltakene vi har innført i Oslo siden mars og april. De er begrunnet i en dramatisk smittesituasjon, og i klare faglige anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter. I tillegg til disse nye tiltakene, viderefører vi alle de andre tiltakene og begrensningen som gjelder nå.

Vi skal slå ned et virus.

Men tiltakene vil også slå ned arbeidsplasser og næringsliv.

De vil utløse permitteringer, arbeidsledighet og konkursfare.

De vil ramme hjørnesteinsbedrifter i Oslo, og arbeidsfolk som allerede er i samfunnets mest usikre jobber: i reiseliv, uteliv, handel og transport.

Det er viktig for meg å si: Smitteverntiltak og økonomiske tiltak må gå hånd i hånd.

Vi skal redde liv og helse, men også arbeidsplasser.

Så langt har smitteverntiltakene vært langt mer omfattende enn de økonomiske og sosiale tiltakene.

Nå som smitteverntiltakene skjerpes må de økonomiske tiltakene styrkes.

Jeg ber innstendig om at regjeringen så fort som mulig, og aller helst neste uke, kommer til Stortinget med en nye økonomiske tiltak:

 • For det første: Jeg mener regjeringen må gi overlevelsesgaranti for bedrifter. Bedrifter som har vært levedyktige før koronapandemien skal også være der når pandemien er over.
 • For det andre: Folk som var i arbeid før pandemien, må være trygg på at de kommer i arbeid når pandemien er over. Pandemien rammer sosial skjevt. Vanlige arbeidsfolk er mest utsatt. Nå må vi gi dem tryggheten tilbake.
 • For det tredje: Regjeringen må sørge for at tiltakene varer så lenge pandemien varer. Det er ikke til å leve med at tiltakene kommer i uker og måneder av gangen.

Kjære oslofolk: jeg veit at dette er tungt. Jeg veit at mange kommer til å bli fortvila, sinte og frustrerte.

Jeg veit også at dere kommer til å fortsette å ta ansvar. Fortsette å ta vare på hverandre. Vi må ta steg for steg sammen. Steg for steg gjennom den største prøvelsen vi har blitt satt på.

Steg for steg til denne krisa er over.

Helsebyråd Robert Steen vil nå gå gjennom smittesituasjonen i Oslo i mer detalj, før Inga Marte Thorkildsen orienterer om situasjonen i Osloskolen.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)