5. mai 2021: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 5. mai 2021:

Velkommen til pressetreff her i Oslo rådhus.

Smitten har gått jevnt nedover i Oslo fra det høyeste nivået noensinne i midten av mars. Antall innlagte på sykehusene i Oslo og på Akershus universitetssykehus har gått betydelig ned den siste tiden.

Antall vaksinerte i Oslo har økt de siste ukene. Forrige uke ble det satt over 32 000 vaksinedoser i Oslo. Det er ny ukesrekord.

For framdriften av gjenåpningen av Oslo er det disse tre forholdene – smitte, innlagte og vaksinerte – som har mest å si. Heldigvis fortsetter pilene å peke i riktig retning innen alle disse områdene.

Men, dessverre, er ikke utviklingen helt entydig positiv.

Nedgangen i smitte bremset litt opp i forrige uke. I to av våre bydeler, Grünerløkka og Bjerke, økte smitten i forrige uke. Smitten økte også blant dem mellom 30-39 år og blant dem mellom 16-19 år.

Et av de aller viktigste prinsippene for gjenåpningen av Oslo, er at den skal være gradvis og kontrollert.

Byrådet mener at det er mye viktigere at gjenåpningen av Oslo er varig, enn at den er raskest mulig. En del tar til orde for større og raskere gjenåpning.

Men dersom vi må stenge ned igjen like fort som vi åpner, vil ikke gjenåpningen være mye verdt. Det har mange andre byer og land måttet gjøre. Jeg er sikker på at det store flertallet i Oslo ikke vil at vi skal ta store sjanser nå.

Vi må bare innse det: gjenåpning krever stor tålmodighet, selv når vi ser alle de negative konsekvensene stengingen fører med seg. Vi vet at konsekvensene av stor smitteøkning ville vært enda verre, både for folk, arbeidsplasser og næringsliv.

Men heldigvis er utviklingen i smitte, innlagte og vaksinerte fortsatt så positiv at vi i dag kan ta et nytt steg i gjenåpningen av Oslo.

I dag vil vi derfor begynne på trinn 2 i gjenåpningsplanen som vi la fram forrige uke.

  • Fra og med torsdag 6. mai kan kjøpesentre og butikker igjen åpne i Oslo, med veldig strenge smitteverntiltak. Det er jeg veldig glad for. De har måttet holde stengt i to runder hittil i 2021, og jeg vet at mange butikker har store utfordringer med å få det til å gå rundt. Det vil gjelde strenge begrensninger, blant annet på maks antall og avstand mellom kunder. Serveringssteder vil bare kunne tilby takeaway. Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen vil gå nøyere igjennom detaljene her etterpå.
  • Fra og med mandag 10. mai går Oslos barnehager, barneskoler og ungdomsskoler til gult nivå. Beslutning om videregående skoler vil bli tatt i løpet av kort tid. At vi kan gi barn og unge en mer normal slutt på skoleåret er en stor lettelse. Byråd for oppvekst og utdanning, Inga Marte Thorkildsen, vil gå gjennom hva dette betyr for barn, elever, ansatte og foreldre etterpå.

Videre innfasing av trinn 2 i gjenåpningsplanen til Oslo vil bli vurdert på nytt rundt 20. mai.

Etter byrådets vurdering, basert på klare smittevernfaglige råd fra Folkehelseinstituttet og våre egne fagfolk, er det ikke rom for å gjøre alle lettelsene som ligger i trinn 2 i dag.

Men, siden vi skyver på resten av trinn 2, åpner det for at vi kan justere litt på det. Vi har bestemt at kulturaktører som kino, teater, konsertsteder og lignende også vil bli en del av trinn to.

Kulturlivet i Oslo er en stor del av det gode byliv. Det er en sentral del av næringslivet i byen, og gir oss god livskvalitet og viktige felles opplevelser. Når vi går til resten av trinn 2 vil vi i første omgang åpne for arrangementer innendørs for inntil 20 personer med faste tilviste plasser.

Vi vil også øke antallet gjester på utendørs arrangementer. Jeg vet at flere konsertsaler, kinoer og de store teatrene har programmet nokså klart. Så er selvfølgelig 20 personer på tilviste plasser veldig lite for mange, men det er i alle fall en start og at signal om at også kulturlivet så smått kan starte opp igjen. Den endelige detaljene her vil vi komme tilbake til. Byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal er tilstede og kan også svare på spørsmål om dette etterpå.

Dersom situasjonen med smitte, innleggelser og vaksine fortsetter å ha en positiv utvikling, kan de som driver serveringssteder, restauranter, museer, kinoer, teater og annen kulturvirksomhet begynne å forberede en gradvis og kontrollert gjenåpning om noen uker.

Så spør nok mange seg i dag: Hva betyr dette for 17. mai?

Bortsett fra at butikker og kjøpesenter kan åpne, gjør vi altså ikke andre endringer i de allmenne reglene i Oslo før 17. mai.

Som i fjor, vil også årets 17. mai bli helt annerledes enn vanlig. Det er det nok mange som er skuffet over, og det skjønner jeg veldig godt.

Men, det vil være mulig å få en smakebit av 17. mai-stemningen. Det er tillatt å samle maksimalt 10 personer til arrangementer utendørs eller til private samlinger, så lenge man kan holde god avstand.

Korps er en stor del av 17. mai for mange av oss. Fram til 17. mai er det lov for korpsene å øve i små grupper med avstand mellom seg. På selve dagen har korpsene lov til å marsjere, så lenge det ikke er annonsert på forhånd, eller ha pop-up konserter.

Vi vet at korpsene strekker seg langt og øver under vanskelige forhold for å forberede seg så bra de kan. Det skal dere ha stor takk for. Selv om oppladningen blir langt fra optimal, er vi mange som gleder oss skikkelig til å høre dere rundt i gatene våre på 17. mai.

Russen har skjøvet på sin feiring, av hensyn til smittevernet, og det er bra. Folkehelseinstituttet har kommet med egne råd for russen, som jeg ber russen i Oslo om å følge. Så må russen følge de samme reglene som gjelder for alle andre, og det har jeg stor tro på at oslorussen vil gjøre.

Forrige uke innførte vi trinn 1 i gjenåpningsplanen. I dag starter vi altså på trinn 2.

Den siste uka er det en del som har reagert på at vi endret forbudet som gjelder for private samlinger, fra at det var forbudt med flere enn 2 besøkende til at det nå er forbudt å samles flere enn 10 personer, så lenge alle kan holde god avstand.

For det meste av smitten skjer jo i private hjem?! Hvorfor åpner vi ikke heller for servering, kultur eller skjenking, heller enn å åpne for noen flere i private ansamlinger?

Da må vi huske på følgende: smittevernloven setter strenge krav til forholdsmessighet. Et så strengt tiltak som å forby å ha flere besøkende enn to personer var, etter vår vurdering, forholdsmessig da vi hadde et langt høyere smittenivå. Det vil ikke være forholdsmessig med dagens smittenivå.

Så har det vært mange som lurer på hva som skjer med vaksinesertifikatene. Regjeringen varslet at det skulle komme nyheter om dette denne uka, og skal ha pressekonferanse om en time.

Så må vi også huske på dette: den svært strenge regelen om forbud mot flere enn to besøkende ville gjort at vaksinerte besteforeldre ikke kunne hatt besøk av tre barnebarn, for eksempel. Det er jeg glad for at de kan nå, og så må vi vurdere hva annet som kan åpnes for vaksinerte, når det blir kjent hva det nasjonale vaksinesertifikatet innebærer.

Mange eldre har vært veldig isolert det siste året. Heldigvis er vaksinedekningen høy og smitten veldig lav blant dem over 70 år i Oslo. Det er en stor lettelse for oss alle. Nå kan vi også få i gang noe mer aktiviteter for de eldre, og jeg vil nå ta initiativ til at våre seniorsentre kan nærme seg en mer normal drift. Det tror jeg vil ha stor betydning for mange.

Som nevnt innledningsvis: i forrige uke økte smitten i Bydel Grünerløkka. Faktisk var Grünerløkka den bydelen i Oslo med flest smittede i forrige uke. Samtidig er Grünerløkka den bydelen i Oslo med den laveste vaksinasjonsgraden. Hele 81 prosent av den voksne befolkningen er uvaksinert.

Det henger sammen med at denne bydelen har en ung befolkning, selvfølgelig. Men hvis noen tror at alle bydeler med høyt smittetrykk i Oslo har kommet veldig langt med vaksineringen, så stemmer altså ikke det. Det samme gjelder flere andre kommuner i Norge med høyt smittetrykk, som heller ikke har vært blant de prioriterte.

Vi fortsetter å vente på en avklaring på om regjeringen vil følge Holden-utvalgets forslag om å gi flere vaksiner til de kommunene og bydelene som er hardest rammet av pandemien. Her håper vi at det kommer nyheter allerede i dag, selv om det tidligere er varslet at denne vurderingen ikke kommer før neste uke.

Når vi gjenåpner, er vi helt avhengig av strenge regler. Da må det også føres kontroll med at disse reglene følges.

Derfor vil Oslo kommune nå intensivere kontroll og rapportering på om smittevernreglene på kjøpesenter og i butikker følges. Det går ut et oppdrag nå om at bydelene og våre etater som jobber i bybildet skal intensivere kontrollen, rapportere brudd på reglene og varsle politiet ved behov. Men handelsstandens egen oppfølging av smittevernregler og oppfølging av egne kunder bestemmer i stor grad hvordan dette skal gå.

Vi er også helt avhengig av at alle fortsetter å følge de reglene som gjelder for hjemmekontor. Det gjelder et påbud om hjemmekontor for alle virksomheter i Oslo der dette er mulig, og det må både offentlige og private arbeidsgivere fortsette å følge opp.

Vi ser at det er noe økende mobilitet i Oslo nå, og vi forventer at mobilitet øker litt når vi åpner butikkene. Med mange reisende blir det vanskelig å holde god nok avstand, og vi vil ikke risikere økt fare for smitte i kollektivtransporten.

Det er ikke bare Oslo som åpner for butikker og kjøpesentre denne uka. Det samme gjør andre kommuner rundt oss. Når det gjelder handel er det særlig viktig med koordinerte tiltak på tvers av kommunegrensene. Folk reiser mer for handling enn for veldig mange andre aktiviteter.

I Oslo har vi store kjøpesenter, små kjøpesentre og mange unike, små butikker. Mange har tapt mye penger og måttet holde stengt lenge. Jeg er veldig glad for at butikkene og senterne kan åpne, og for at vi kan ta et nytt steg mot full gjenåpning av Oslo.

Nå vil næringsbyråd Victoria Marie Evensen gå gjennom mer av detaljene for gjenåpning av næringslivet, før skolebyråd Inga Marte Thorkildsen går gjennom overgangen til gult nivå i skoler og barnehager.

Vær så god, Victoria.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)