30. november 2021: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 30. november 2021:

Velkommen til pressetreff her i Oslo rådhus

Forrige uke hadde vi det høyeste antallet smittede på en uke noensinne i Oslo. I dag våknet vi til det høyeste antallet smittede på én dag hittil i pandemien.

Dette er en krevende situasjon, som skaper uro og bekymring.

Vi har nå levd med pandemien i 20 måneder – vi har slått ned smitten i Oslo igjen og igjen. Vi har møtt stigende smittetall med inngripende tiltak.

I slutten av september fjernet både regjeringen og Oslo de siste inngripende tiltakene. Norge og Oslo ble åpnet opp. Den helsefaglige ekspertisen var da klare på at det var forsvarlig og riktige å åpne opp, selv om vi fremdeles hadde smitte i samfunnet vårt.

I mer enn halvannet år har vi nå fulgt nøye med på smittetallene. Nå er det derfor på høy tid at også andre tall får den samme oppmerksomheten.

Hadde vi bare sett på innleggelsestall og dødstall, så hadde vi trolig ikke stått her i dag. For de tallene er mindre dramatiske enn smittetallene.

Gjennom hele pandemien har den nasjonale strategien i Norge vært å holde smitten nede, få opp vaksinedekningen og verne kapasiteten på sykehusene.

Nå er over 87 prosent av befolkningen over 18 år i Oslo fullvaksinert. 90 prosent har fått minst én dose. Vi har oppnådd en svært god vaksinedekning.

Det gjør at situasjonen i Oslo nå er en helt annen enn tidligere i pandemien. Nå kan vi holde samfunnet åpent, samtidig som vi beholder kontroll over situasjonen.

Men la det ikke være noen som helst tvil om følgende: Oslo kommune tar denne situasjonen på det aller største alvor. Vi har iverksatt en rekke tiltak den siste tiden, og nå styrker vi innsatsen enda mer.

Omikron-varianten spres nå i verden, og det er trolig allerede i Norge. Dette får konsekvenser for håndteringen også i Oslo.

Vi hever nå beredskapsnivået i Oslo kommune til nivå tre, som er det høyeste nivået vi har.

Det betyr blant annet at det igjen settes sentral kriseledelse i Oslo kommune, for å sikre effektiv informasjonsdeling, felles situasjonsforståelse og koordinering av vår innsats respons. Vi følger igjen med på hvordan folk beveger seg i byen, spesielt i områder med høy smitte.

Vi har fullt trykk på vaksineringen.

Den siste tida har vaksinering med tredjedose vært vår hovedprioritet. Det har gitt resultater. Nesten 60 prosent av de over 65 i Oslo har nå fått sitt tredje stikk. Dette tallet stiger hver dag som går.

Vi jobber nå på spreng for å kunne sette første dose for de mellom 65-45 allerede før jul. Helsebyråd Robert Steen vil orientere om detaljene i dette arbeidet om litt, selv om vi ennå ikke har alt klart her. Vi gjør nå alt vi kan for å få fremskyndet vaksinasjonen for denne aldersgruppen, uten at det skal gå på bekostning av de over 65, de med underliggende sykdommer eller ansatte i helsetjenesten.

Vi vet at noe av det aller viktigste for å stoppe smitten er å oppdage mest mulig av den.

Derfor massetester vi nå alle elevene på 5. -10. trinn i Oslo. Det er over 40 000 elever, som testes to ganger i uka. Vi vurderer å utvide massetestingen til både småskolen og videregående skole. Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll, vil orientere nærmere om hva vi nå gjør for å stoppe smitten i skolen etterpå.

I forrige uke innførte vi en anbefaling om munnbind i blant annet kollektivtrafikken i Oslo.

Vi vet at munnbind har effekt. Vi vet at vi går inn i en tid med trengsel på både kjøpesenter, kollektivtrafikk og i butikker. Bruker du munnbind beskytter du både deg selv og andre. Du gjør en innsats for Oslo. Vi overvåker nå munnbindbruken, og dersom anbefaling ikke er nok, vil vi løpende vurdere å innføre et påbud.

Vi fortsetter å bygge kapasitet i vårt lokale helsevesen her i byen.

I Oslo har vi opprettet egne enheter som tar imot koronapasienter når de er utskrivningsklare. Det er vi den eneste kommunen som har. Dette er en stor avlasting for sjukehusene.

Selv om smitten nå er høy i Oslo, er konsekvensene av smitten mye mindre nå enn tidligere.

Mange av de smittede er barn, som heldigvis ikke blir så veldig syke. Blant de voksne som blir smittet er mange vaksinert: de er godt beskyttet mot alvorlig sykdom gjennom vaksinen. De vaksinerte som havner på sykehus på grunn av korona blir bare liggende et par dager, ikke i flere uker slik tilfellet var for de fleste koronapasienter tidligere.

Alt dette har stor betydning for presset på sykehusene. Selv om vi har det høyeste smittenivået noensinne, er vi heldigvis langt unna å ha det høyeste antallet innlagte.

Flere har den siste tiden etterlyst nasjonale tiltak.

Da er det viktig å understreke: nasjonale tiltak er ikke det samme som nasjonal nedstengning. Vi har allerede en rekke nasjonale tiltak.

Vaksinering, kontroll på grensene, regler for karantene og testing. Jeg er glad for at regjeringen i dag ytterligere har skjerpet de nasjonale tiltakene.

Det må være styrende at tiltak må settes inn der de har effekt og åpenbar nytte. Vi vet nå uendelig mye mer enn det vi visste i mars 2020. Kommunene, som er de som står nærmest innbyggerne, har mulighet til å iverksette en lang rekke tiltak.

Det er viktig for meg å understreke at fleste inngripende smitteverntiltak har store negative konsekvenser for samfunnet, for økonomien, for arbeidsplasser og for folks fysiske og psykiske helse.

Derfor vil vi gjøre det vi kan for å hindre en ny nedstengning av byen vår.

Alle som bor i Oslo kjenner prisen for inngripende tiltak. Gjør vi mer nå enn det som er nødvendig og forholdsmessig kan det gjøre stor skade. For folkehelse, psykisk helse, næringsliv og kulturliv.

Bedrifter som akkurat er i ferd med å hente seg inn igjen etter en svært tung periode kan igjen stå på stupet av konkurs. Arbeidsplasser vil bli truet. Konsekvensene er økte sosiale forskjeller, ensomhet og psykiske plager.

Men dere, hvis det er noe denne pandemien har lært oss er det hvor uforutsigbar den er. Vi må være forberedt på alt, og det er vi. Vi må klare å kombinere et åpent samfunn med de nødvendige tiltakene for å holde kontroll over situasjonen.

Situasjonen kan endre seg. Det kan skje fort. Er det noe denne pandemien har lært oss, så er det nettopp det. Det ser vi kanskje akkurat nå. Mutasjoner har flere ganger endret spillereglene. Vi hadde en pressekonferanse i vinter hvor vi trodde at samfunnet kunne åpnes opp igjen etter en periode med nedstenging. Så kom den britiske varianten. Alle vet hva som skjedde.

Nå spres Omikron-varianten i verden.

Det er mye vi ikke vet om den nye virusvarianten. For eksempel hvorvidt vaksinene vi har tilgjengelig virker like godt mot det nye viruset. Vi vet heller ikke hvordan Omikron vil oppføre seg i Norge i vinter. Situasjonen i dag er likevel en helt annen enn i vinter.

Situasjonen er skjør og uforutsigbar. Men vi har kontroll.

Dersom situasjonen ikke eskalerer, skal vi klare dette i Oslo uten at vi må stenge ned.

Da vi gjenåpnet i september, sa vi at vi må leve med koronaviruset i samfunnet.

Det er åpenbart behov for at vi nå må gjenta dette.

Pandemien er ikke over. Og vi vet fortsatt ikke sluttdatoen.

Vi skal fortsatt følge nøye med.

Men vi må ha en balanse.

Ja, vi skal skjerme helsevesenet. Men vi skal også klare å opprettholde en mest mulig normal hverdag selv om viruset fortsatt er her.

Vi må fortsatt se helheten, vi må fortsatt se menneskene som samfunnet vårt består av. Vi må ta innover oss konsekvensene en mulig ny nedstenging har for folk i Oslo.

Derfor må beholde roen.

Og hvis situasjonen endrer seg dramatisk, må vi gjøre nye vurderinger.

Men så lenge vi har kontroll, må vi også ta andre hensyn.

Det har vi gjort gjennom hele pandemien. Og det skal vi fortsatt gjøre til vi er på den andre siden.

Nå gir jeg ordet til helsebyråd Robert Steen, for mer detaljer.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)