27. april 2021: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 27. april 2021:

Velkommen til pressetreff her i Oslo rådhus.

Gjennom pandemien har vi hatt noen merkedager. Noen enkeltdager som kommer til å stå igjen. Noen milepæler av stor betydning.

12. mars 2020, da vi stengte Oslo for første gang. 9. november i høst, da vi måtte innføre sosial nedstenging av byen vår. 14. januar i år, da vi startet massevaksineringen i Oslo.

I dag er en ny merkedag. I dag legger vi fram planen for gjenåpning av Oslo. Jeg har med meg hele byrådet i dag fordi denne planen har stor betydning i alle sektorer og for alle som bor i denne byen.

Vi har lettet på tiltak i flere runder tidligere. Når smitten har gått ned, har vi alltid sett på tiltakene og vurdert: er dette forholdsmessig i denne situasjonen? Er dette tiltaket nødvendig akkurat nå?

Vi har hele tiden jobbet for å ha så strenge tiltak som nødvendig og så få tiltak som mulig.

Da vi stengte byen 9. november, var det ingen av oss som trodde at det skulle vare i et halvt år. Men det har det snart gjort.

De muterte variantene av viruset kom til landet gjennom jul og nyttår, og har gjort veien til gjenåpning enormt mye lenger.

Smittetallene har nå gått ned i seks uker på rad. Vi begynte lettelsene forrige uke, med å få de eldre elevene mer tilbake på skolen etter en måned med hjemmeskole.

Byrådet legger i dag fram en plan for en gradvis gjenåpning av Oslo.

Når vi gjenåpner byen, gjør vi det etter noen overordnede, styrende prinsipper:

 1. For det første: Gjenåpningen skal være basert på kunnskap og erfaring. Det betyr at vi skal legge data til grunn for våre beslutninger, og at vi skal bruke erfaringene bygget opp gjennom hele pandemien.
 2. For det andre: Gjenåpningen skal være gradvis og kontrollert. Vårt mål er at når vi åpner skal det være for godt, og at Oslo skal slippe ytterligere nedstenging. Vi tror det er viktigere, både for befolkning, arbeidsplasser og næringsliv, at gjenåpningen er varig enn at den er rask.
 3. For det tredje: Tiltakene mot spredning av smitte skal fortsette å være målrettet, samordnet og balansert. De lokale smitteverntiltakene i Oslo skal stå i forhold til smittepresset, både i styrke og omfang. De mest inngripende tiltakene, som forbudet mot å ha flere enn to gjester, har vi vurdert først. De enkleste tiltakene, med færrest negative konsekvenser, beholdes lengst.
 4. For det fjerde: Vi skal ivareta hensynet til særlig utsatte personer og innbyggere i risikogrupper: Vi legger et styrende prinsipp om mest mulig rettferdighet til grunn. Det skal tas hensyn til at både pandemien og de negative konsekvensene av smitteverntiltakene rammer skjevt i samfunnet.

Når vi vurderer rekkefølge, tempo og timing for den videre gjenåpningen, vil vi særlig legge vekt på:

 • Smitterisikoen ved gjenåpning av ulike virksomheter og aktiviteter.
 • De negative konsekvensene av ulike tiltak, både for folkehelse, arbeidsplasser og næringsliv.
 • Hensynet til særlige sårbare grupper.

Så vil smittetall, antall innlagte og antall vaksinerte være avgjørende for hvor raskt vi kan gå fram.

Smittetallene i Oslo har gått ned, men ligger fremdeles på nivå med de høyeste nivåene vi har hatt i tidligere smittetopper. Da vi innførte den sosiale nedstengingen av Oslo i starten av november hadde vi omtrent akkurat det samme smittenivået som i dag. Nå er det i tillegg det muterte viruset som dominerer, som er mye mer smittsomt.

Det ligger over 100 Covid-19-pasienter innlagt på sykehus i Oslo og på Akershus universitetssykehus. Antall innlagte har også gått noe ned, men har ligget stabilt på dette nivået en god stund nå.

Vi har rundet 200 000 vaksinedoser satt i Oslo. Det er en gledelig milepæl. Men med bare 6,6 prosent av befolkningen fullvaksinert er vi er fremdeles langt unna en høy nok vaksinasjonsgrad til at det påvirker smittespredningen i betydelig grad. Og vi er langt unna å sette så mange vaksiner som vi kan. Vi har kapasitet til å sette 120 000 vaksinedoser i uka, og håper at tempoet i vaksineringen kan sette skikkelig fart snart. Ingenting er viktigere for gjenåpningen av Oslo enn dét.

I dag legger vi fram planen for gjenåpning, og vi går fra og med i dag til trinn 1 i denne planen.

Fra i dag:

 • Endrer vi forbudet mot mer enn to besøkende i private hjem, til at det nå er forbudt med flere enn ti personer tilstede i private hjem. Vi går altså tilbake til regelen vi har hatt for private sammenkomster lenge i Oslo.
 • Vi åpner for utendørs arrangementer for inntil 10 personer.
 • Vi åpner for 20 deltakere på organiserte idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år, opp fra dagens grense på 10 deltakere.

Så var det nok mange som håpet at vi skulle åpne enda mer i dag.

Det er ingen tvil om at nedstengingen av Oslo har store negative konsekvenser. For arbeidsplasser, for folks mentale helse, for næringsliv, kulturliv, frivillighet, idrett og mye mer.

Men ingen er tjent med en uforsiktig og forhastet gjenåpning. Ingen ønsker at vi må stenge ned igjen like fort som vi åpnet opp.

I trinn to av gjenåpningsplanen planlegger vi å åpne betydelig mer. Vi vil gjøre en vurdering av når vi kan gå til trinn to i neste uke.

Men dere: det er helt avhengig av smittesituasjonen. Hvis smitten øker, antall innleggelser øker eller vaksineringen ikke går i det tempoet det skal – ja, da må vi utsette neste trinn.

Her har også hver og en av oss en mulighet til å påvirke utviklingen. Hvis vi alle fortsetter å være flinke med å følge de rådene og reglene som gjelder, er sjansen mye større for at vi kan gå videre i gjenåpningen raskere.

Å fortsette å begrense sosial kontakt er noe av det viktigste vi gjør. Selv om vi i dag åpner for å ha noen flere gjester, ber jeg alle om å fortsatt være tilbakeholdne og forsiktige. Nasjonalt har regjeringen en anbefaling om maks fem besøkende. Den anbefalingen gjelder selvfølgelig også i Oslo.

I trinn to vil vi gjøre følgende:

 • Åpne butikker, kjøpesentre, varehus og lignende.
 • Åpne kafeer og restauranter.
 • Åpne for skjenking til kl. 22.00, med krav om matservering.
 • Åpne treningssentre og lignende.
 • Vurdere å åpne for breddeidrett for voksne
 • Åpne idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg, og tillate inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med videregående skole-alder.
 • Åpne kultursteder som ikke har arrangementer, som museer, gallerier og bibliotek
 • Tillate forestillinger og lignende i skoletiden for barn og unge på kulturinstitusjoner
 • Åpne fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen.
 • Åpne for gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer med inntil 20 personer samlet når det er faste seteplasser.

Når vi vurderer når vi kan gå til trinn 2 vil også situasjonen i våre nabokommuner spille inn. Det er et mål å ha likest mulig regler for slikt som kjøpesenter og treningssenter på tvers av kommunegrensene i vår region.

For alt som åpnes vil det gjelde veldig strenge smittevernregler. Det vil være krav om munnbind, avstand og rene hender, som vi er vant med. Det vil være begrensninger på maks antall i lokaler.
Vi vil komme tilbake til de nøyaktige reglene som gjelder for ulike virksomheter og aktiviteter, når vi går til neste nivå.

Det er viktig å huske på at det er enorm forskjell i smitterisiko ved, for eksempel, skjenking når det gjelder en lang rekke smittevernregler enn hvis det hadde vært fritt fram.

Alle de strenge reglene vil kreve mye av de som er ansvarlig, men vil også gjøre at vi kan åpne tidligere enn vi ellers kunne.

Når situasjonen tillater det, vil vi vurdere å gå til trinn tre i gjenåpningsplanen:

Trinn 3 betyr:

 • Åpning av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs. Det betyr blant annet kino, teater, konsertsteder, bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland med mer.
 • Åpning for arrangementer innendørs.
 • Øke antallet for arrangementer utendørs.
 • Forsiktig åpning for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.
 • Ytterligere øke antallet på idretts- og fritidsaktiviteter utendørs.
 • Tilbake til en anbefaling om én meters avstand hvis det også er den nasjonale anbefalingen.
 • Vurdere å fjerne matserveringskravet for skjenking.

For alle virksomheter og arrangementer vil det gjelde strenge antallsbegrensninger og smittevernregler. De nøyaktige antallsbegrensningene vil vi komme tilbake til.

Deretter vil vi, når det er mulig, vurdere trinn fire.

Det inneholder:

 • Lemping på smittevernbegrensninger for ulike virksomheter og aktiviteter.
 • Lemping på antallsbegrensning for arrangement innendørs og utendørs.
 • Justering av reglen om private sammenkomster i hjemmet, slik at flere enn 10 kan samles.
 • Skjenking til kl. 24.00
 • Åpning opp for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.
 • Private sammenkomster på offentlig sted (bryllupsfester, dåpsfester o.l.), med begrensning i antall ut fra situasjonen.

Så gjenstår til slutt trinn 5, der vi planlegger å oppheve lokale regler, la nasjonale regler sette eventuelle begrensninger på arrangementer og lignende, og beholde lokale anbefalinger ved behov.

Så blir dagens store spørsmål selvfølgelig: når kan vi gå til hvert av disse trinnene?

Som statsministeren understreket da hun la fram den nasjonale gjenåpningsplanen: vi må la oss styre av data, ikke datoer.

Men vi skal gjøre det vi kan for å være så klare og forutsigbare som mulig.

Vi vil gjøre en vurdering av når vi kan gå til trinn to i neste uke, men kan ikke si så mye mer konkret om timing for de ulike trinnene ennå. Det vil styres av smittesituasjonen.

Et annet stort spørsmål er: hva skal vaksinebevisene bety for gjenåpningsplanen?

Det korte svaret er: det vet vi ikke.

Regjeringen har varslet at de vil ha på plass en teknisk løsning for å kunne vise at man er vaksinert i starten av mai, men hva et vaksinesertifikat skal bety nasjonalt er til utredning.

Vi kan ikke forskuttere regjeringens utredning her i Oslo. Jeg har uttalt meg positiv om et vaksinepass, men det blir feil å spekulere i hvordan dette skal brukes i Oslo før vi vet noe om hvordan dette skal fungere på nasjonalt nivå.

Om 20 dager er det 17. mai.

Med lettelsene som kom i dag, blir det da mulig med private samlinger og utendørs arrangementer med maks 10 personer.

Så vil vi altså komme tilbake til uka med en avklaring om det blir aktuelt å gå til trinn to innen 17. mai.

Alle barnehagene og skolene i Oslo er nå på rødt nivå. Vi åpnet i forrige uke for at alle elever kan ha noe fysisk tilstedeværelse på skolen, etter at de eldre eleven hadde hatt hjemmeskole i en måned.

Vi vil fortløpende vurdere når vi kan gjøre lettelser i skolene og barnehagene. Det er ikke plassert inn i planen vi legger fram i dag, men vil selvfølgelig sees i sammenheng med øvrige lettelser. Vi vil prioritere at de yngste barna først, når vi starter overgangen til gult nivå. Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen er her, og kan svare på spørsmål om planene for lettelser i skoler og barnehager.

I går hadde jeg møte med gruppelederne fra alle partier i bystyret og fikk vi mange gode innspill. Jeg opplever at det er stor enighet om prinsippene som ligger til grunn for en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo.

Jeg skulle gjerne gitt folk og næringsliv enda mer forutsigbarhet. Men vi må huske at denne pandemien, igjen og igjen, har vist oss at den er svært uforutsigbar.

Å love noe vi ikke kan holde, er nok noe av det verste vi kan gjøre nå. Folk i Oslo har holdt ut og vist stor tålmodighet. Å åpne opp for deretter å måtte stenge ned igjen – det vil byrådet for all del unngå.

Oslofolk fortjener en trygg og varig gjenåpning. Så vet vi jo alle sammen at det ikke finnes noen garantier. Muterte utgaver av viruset har endret spillereglene i denne pandemien, og kan fort gjøre det igjen.

Men hvis utviklingen fortsetter å være positiv, hvis vi alle fortsetter å følge de reglene som gjelder, da kan vi se fram mot en gradvis overgang til en by og et liv slik vi husker det, som vi har lengtet etter i lang tid.

Alle byråder er her i dag og er tilgjengelig for å svare på spørsmål i plenum eller separat. Nå gir jeg ordet til helsebyråd Robert Steen, for mer detaljer om smittesituasjon, testing og vaksinering.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)