26. oktober 2020: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 26. oktober 2020:

Velkommen til pressetreff her i Oslo rådhus.

Høsten har kommet til Oslo. Det regner og blir mørkere og mørkere for hver dag som går. Vi er mer inne. Potensialet for å smitte øker. Det ser vi også på smittetallene:

Forrige uke ble det registrert 425 nysmittede i Oslo.

Hva forteller det tallet oss? På papiret ser det ut som vi er tilbake til de verste ukene i mars og april. Men, som Camilla Stoltenberg understreket forrige uke, i mars og april avdekket vi rundt 10 prosent av smitten. Nå avdekker vi rundt 50 prosent. Så en direkte sammenligning mellom mars og nå har ikke mye for seg.

Tallene forteller oss at smitten nå øker i Oslo, selv om vi har de strengeste tiltakene i Norge. Det bekymrer meg veldig.

Vi må fortsette å gjøre det vi kan for å ha kontroll over smitten, samtidig som vi holder barnehager og skoler åpne.

I tillegg til de nasjonale smitteverntiltakene, har følgende regler gjeldt i Oslo de siste ukene:

 • Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 personer.
 • Påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde én meters avstand.
 • Skjenkestopp fra klokken 24.00.
 • Begrensninger i breddeidrett for voksne.
 • Maks 200 personer kan være tilstede på utendørs arrangementer.
 • Alle disse tiltakene videreføres.

Da vi innførte disse tiltakene var vi opptatt av at de skulle få virke over noe tid. Det har de nå gjort. Smitten har vært relativt stabil siden midten av september, med rundt 300 nysmittede i uka. Nå har det altså økt til 425 forrige uke, på tross av alle tiltakene vi har.

Denne økningen kommer samtidig som svært bratt økning i smitte i Europa. I land etter land stiger smitten raskt, og svært strenge tiltak innføres. Vi har kanskje begynt å tro at det ikke kan skje her? At vi i annerledeslandet Norge er tryggere enn i mange andre land?

Det er det ingen grunn til å tro. Smitten kan øke like raskt her som andre steder. Den bølgen som nå skyller gjennom Europa kan også komme hit.

Som hovedstad er vi veldig utsatt for importsmitte. Hver dag lander det fly på Gardermoen fra land med et ekstremt høyt smittetrykk. Sju fly ankommer til Norge bare fra Polen i dag.

Mange kommer til Oslo for å jobbe. Arbeidsinnvandrere spiller en stor rolle i Oslos næringsliv. Mange jobber på store byggeplasser, men veldig mange jobber også i private hjem – i mindre firmaer og i mer uordnede forhold.

Når smitten stiger kraftig i Europa blir jeg stadig mer bekymret for at vi importerer smitte. Vi må ha strengere regler for dem som kommer hit for å jobbe, og vi må sikre oss at reglene følges.

Er testingen ved ankomst god nok? Bør vi innføre obligatorisk testing for dem som kommer fra land med mye smitte?

Blir innreisekarantenen overholdt? Funker det egentlig med karantene bare på fritiden, når mange bor tett og jobber tett?

Her har Norge lagt seg på en mye mer liberal linje enn mange andre land i verden. Folk som ankommer flere land i Asia settes i umiddelbart i karantene på et hotell, mens de gjennomgår flere tester.

I Norge reiser folk med kollektivtransport til byen, og så baserer man seg i stor grad på at folk frivillig og for egen maskin setter seg inn i reglene og følger dem. Mange drar rett på jobb. Mange jobber i bedrifter der ingen av de ansatte snakker norsk. Det er liten grunn til å tro at etterlevelsen av disse reglene er spesielt god.

Derfor har jeg de siste dagene etterlyst strengere tiltak for testing og karantene for arbeidsinnvandrere.

Jeg er glad for at helseministeren i dag har varslet at reglene strammes inn. I dag legger vi fram nye og enda strengere smitteverntiltak i Oslo kommune. Er det fordi dagens situasjon er uholdbar? Rundt 400 nysmittede i uka i en by med 700 000 innbyggere? Nei, dagens situasjon gir grunn til bekymring, men smittetrykket er ikke alarmerende høyt nå. Det er bare å se på tallene for andre storbyer. Men, vi må være føre-var.

Vi innfører strengere tiltak for at smitten ikke skal fortsette å øke. Vi innfører strengere tiltak for at vi skal fortsette å ha kontroll. Vi innfører strengere tiltak for at vi skal kunne feire jul på en mest mulig normal måte.

Vi innfører strengere tiltak på grunn av den urovekkende situasjonen i Europa. På grunn av at høsten og influensasesongen er i gang.

Som vi har gjort siden starten av mars: vi innfører strengere tiltak for å kunne holde samfunnet mest mulig åpent. For at vi ikke skal havne i en situasjon der portforbud er det eneste vi har igjen i verktøykassa av tiltak.

Vi har nær kontakt med nasjonale helsemyndigheter. Våre tiltak er utformet på bakgrunn av anbefalinger fra FHI og Helsedirektoratet, og på bakgrunn av de lokale vurderinger vi har gjort i Oslo. Regjeringen skal ha en pressekonferanse i dag kl. 16.00 der det er varslet nye nasjonale tiltak. Oslos og Norges tiltak vil forsterke hverandre. Vi har et felles mål om å slå ned smitten.

Tiltakene byrådet i dag har vedtatt gjelder fra torsdag 29. oktober kl. 12.00.

Vi innfører følgende tiltak:

 • Det blir nå påbudt å bruke munnbind på offentlige steder innendørs der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand. Etter at vi innførte et påbud om munnbind i kollektivtransporten, når meteren ikke kan holdes, ser vi at munnbindbruken har økt kraftig. Dette påbudet utvides nå.
 • Det blir påbudt å bruke munnbind innendørs på serveringssteder for alle ansatte, og for gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.
 • Det blir forbudt med flere enn 20 personer på innendørs arrangementer uten fast seteplassering. I dag er grensa 50. På denne type arrangementer kan mange mennesker møtes. Hvis folk mingler og beveger seg rundt i et lokale kan det bli veldig mange nærkontakter
 • Det blir forbudt å slippe inn nye gjester på serveringssteder etter kl. 22.00.
 • Vi skjerper anbefalingen om hjemmekontor ytterligere. Alle arbeidsgivere må kunne dokumentere at de har et system for hjemmekontor. Det skal sikre at alle arbeidstakere som ikke må være fysisk på arbeidsplassen jobber hjemmefra. På veiene ut og inn av Oslo er det kø hver morgen og hver ettermiddag. Det er mange mennesker i kollektivtransporten. Selv om det gjelder en anbefaling om mest mulig hjemmekontor, er det mye som tyder på at mange drar på jobb, selv om jobben kan utføres hjemmefra.

Vi anbefaler at antallet kontakter gjennom en uke ikke overstiger 10 personer i sosiale sammenhenger, ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter. Det betyr at folk må begynne å ha oversikt over sine egne nærkontakter, og generelt begrense den sosiale interaksjonen med andre til et minimum.

Vi oppfordrer studiestedene og Kunnskapsdepartementet til å innføre digital undervisning på høyskoler og universitet i alle situasjoner der det er mulig.

Vi kommer til å vurdere løpende å anmelde grove brudd på smittevernforskriften og be politiet straffeforfølge dette.

Jeg har stor forståelse for at mange serveringssteder synes det er vanskelig å stadig forholde seg til nye begrensninger. Å stoppe innslipp kl. 22.00 har vært en tydelig anbefaling fra både FHI og Helsedirektoratet. Det vil dempe mobiliteten i utelivet og vil gjøre smittesporingen enklere.

Byens restauranter, cafeer, puber og barer er møteplasser som spiller en stor rolle i folks liv. De er arbeidsplassene til tusenvis av mennesker og en stor del av vårt næringsliv.

Jeg vil ta initiativ til en dialog med regjeringen om serveringsbransjen blir godt nok ivaretatt nå. Folk i bransjen har tatt til orde for at man like gjerne kan stenges og kompenseres nå. Vi må sikre at vi ikke får et ras av konkurser framover. De bransjene som lider mest på grunn av tiltakene må kompenseres på en god og treffsikker måte. Ordningene er ikke i gode nok i dag.

Folkens, vi må få ned mobiliteten i samfunnet. Få ned antallet nærkontakter. Få ned antallet folk du møter.

Kan du jobbe hjemmefra? Gjør det. Kan du utsette konfirmasjonen, bryllupet eller selskapet? Gjør det. Kan du minne vennegjengen på at vi nå dropper håndhilsingen og klemmingen? Gjør det.

Jeg skjønner at mange er lei. Jeg skjønner at noen sikkert har gitt opp å følge med på alle tiltakene som lettes og skjerpes. Hvilke tiltak som gjelder hvor og hvilke unntak som gjelder for hvem.

Uansett om man får med seg alt eller lite. De samme enkle reglene gjelder fremdeles. Vask hender. Hold deg hjemme hvis du er syk. Unngå å møte for mange mennesker. Hold avstand. Unngå håndhilsing og klemming. Hvis vi alle følger disse enkle reglene er veldig mye gjort.

Høsten har kommet. Her til lands er vi vant til å leve med årstidene. Med svingningene mellom varm sommer, mørk høst, kald vinter og lys vår.

Vi er vant til å leve med høytider. Høydepunkt. Noe å se fram imot. Bursdager, selskap, konserter, middager, reiser og opplevelser.

I koronatiden har vi vent oss til å leve et flatere liv. Færre høydepunkter. Mindre å glede seg til. Flere dager som går i hverandre.

Mange kjenner nok på tunge følelser. Ensomhet og fortvilelse. En lengsel etter sånn livet var før pandemien.

Vi må fortsette å ta vare på hverandre. Ring slektninger og venner som du ikke har snakket med på lenge. Gå en tur sammen. Vis omsorg.

Vi mennesker er veldig tilpasningsdyktige. I starten var vi reddere. Nå har vi vent oss til å leve med en global, dødelig pandemi.

På den ene siden er jo det bra. Vi mennesker tilpasser oss og kan bli vant til å leve i de mest krevende situasjoner. Rundt i verden er det veldig mange mennesker som lever med langt verre prøvelser enn de vi står i nå.

På den andre siden er det ikke bra. Hos mange har det nok sneket seg inn en følelse av at dette ikke er så farlig. At når det ikke har rammet meg eller mine nærmeste til nå, så kommer det heller ikke til å gjøre det. En del folk som i mars var veldig nøye, har kanskje blitt mer slepphendte i oktober.

Dere, jo flinkere vi er til å gjøre dette skikkelig, jo fortere kan vi få et vanlig liv tilbake. Rundt i verden finnes det land som har svært inngripende tiltak og skyhøyt smittenivå. Så finnes det land som har lykkes med å slå ned smitten. Som igjen har kunnet åpne opp igjen.

Vi skal være et sånt land.

Oslofolk har vist at vi kan. At vi tar vare på våre svakeste. At vi er villig til å ofre mye for å holde oss alle trygge.

Kampen mot korona er langt fra over. Vi må stå i dette lenge til, hjelpe hverandre og bite tenna sammen.

Tusen takk for innsatsen så langt, og for oppmerksomheten.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)