26. november 2020: Pressetreff om koronasituasjonen

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om Oslo kommunes håndtering av koronapandemien.

OSLO RÅDHUS, 26. november 2020:

Velkommen til pressetreff her i Oslo rådhus.

Forrige uke ble 1265 personer registrert smittet i Oslo. Det er det høyeste ukestallet som er registrert.

Det er ingen tvil om at smittesituasjonen i Oslo fortsetter å være alvorlig.

Derfor har byrådet i dag besluttet å videreføre den sosiale nedstengingen av Oslo til mandag 14. desember. Da vil byrådet gjøre en ny vurdering, basert på utviklingen i smittetallene.

Den sosiale nedstigningen av Oslo betyr at:

  • Alle innendørs arrangementer er forbudt. Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter er stengt.
  • Butikker og kjøpesentre må sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalet enn at kundene kan holde to meters avstand
  • Det gjelder påbud om munnbind innendørs på offentlig sted og offentlig transport der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand. Munnbind er påbudt i taxi, for sjåfør og passasjerer.
  • Breddeidrett og innendørs fritidsaktiviteter for voksne og ungdom er forbudt.
  • Det gjelder full skjenkestopp.
  • Rødt nivå på ungdomsskolen og videregående skoler. Gult nivå i barneskolen
  • Det er påbudt med hjemmekontor så langt det praktisk mulig.
  • Antall mennesker i private sammenkomster skal ikke overstige 10 personer. Alle må kunne holde en meters avstand.

Selv om smittetallene fortsetter å være høye, gir utviklingen også grunn til forsiktig optimisme.

Veksten i smitte har de siste dagene flatet ut. Den kraftige økningen uke for uke som vi har hatt i over en måned har stoppet opp.

Forhåpentlig vil smitten snart begynne å synke, som et resultat av de svært strenge tiltakene som nå gjelder i Oslo. Men vi har ingen garanti for at smitteøkningen er over. Vi har sett flere eksempler på at smitten har gått noe ned før den igjen stiger bratt, både i Oslo og andre steder.

Vi har også sett mange eksempler på at land har klart å slå ned smitten fra et langt høyere nivå enn det Oslo ligger på nå.

For eksempel har Frankrike og Belgia i løpet av de siste tre-fire ukene fått ned smitten med rundt 90 prosent. Begge disse landene har hatt ekstremt høye smittetall.

Det viser at strenge tiltak virker. Men, strenge tiltak må også forstås og følges av befolkningen.

Forrige uke fikk vi resultatene fra en koronaundersøkelse vi har gjennomført i Oslo.

Resultatene var oppløftende. Nesten alle sier at de kjenner til og følger reglene.

Selv om de aller fleste er flinke til å følge de reglene som gjelder, er jeg veldig glad for at politiet følger opp brudd på smittevernreglene. Bryter du forbud som er innført for å stoppe smittespredning risikerer du å bli straffeforfulgt.

Selv om smittetallene i byen som helhet nå ser ut til å flate ut, er jeg veldig bekymret for situasjonen i noen av våre bydeler.

Episenteret for smitten i Oslo har havnet i våre østlige bydeler, og særlig i Groruddalen.

Mange i Groruddalen bor tettere og flere jobber i serviceyrker med større fare for smitte.

Det gjøres et enormt kommunikasjonsarbeid for å treffe hele byens befolkning med tilpasset informasjon. Vi kjører ut filmer, boards og annonser. Vi har sendt ut målrettede e-poster og SMSer til hele befolkningen.

Så vet vi at ikke alle snakker så godt norsk. Vi vet at ikke alle følger med på norske nettaviser og nyhetssendinger. Vi vet at vi må tilpasse informasjonen til mottagerne.

Derfor har vi oversatt informasjon i SMS, plakater og videoer til en lang rekke språk. Vi har alliert oss med ressurspersoner og organisasjoner i innvandrermiljøene. Vi forklarer de viktigste rådene og reglene på en visuell og lettforståelig måte.

Dere, husk på følgende: i Oslo kan alle bestille en test når de vil, og få time til testing i løpet av ett døgn. Testingen er gratis. I mange andre land er kapasiteten mye mer begrenset, og folk må ha symptomer for å få en test.

Men så er det ikke alle som tester seg likevel. I noen miljøer kan det være et stigma rundt det å være smittet. Vi jobber med å gjøre det enda lettere for dem som bor i bydeler med mye smitte å få test.

Så må vi være forberedt på at mer oppsøkende testing kan føre til høyere smittetall. Vi vet at vi bare avdekker en del av smitten i dag.

Vi ser også med bekymring på at smitten blant barn og unge øker. Rundt hver fjerde smittet den siste tiden er i alderen 6 til 19 år.

Vi vil så langt som mulig unngå nedstenging av skoler, men vi følger situasjonen nøye og vil vurdere om vi må sette inn mer målrettede tiltak mot skoler i de områdene med mest smitte. Vi må sikre alles rett til utdanning, og vi må sikre at vi holder pandemien under kontroll.

Mange av Oslos hjørnesteinsbedrifter står i fare for å forsvinne.

Derfor kommer jeg i dag med et nødrop fra Oslo rådhus: vi trenger en egen tiltakspakke for Oslo, spesielt innrettet mot uteliv og reiseliv, og spesielt mot områdene som har høyest ledighet.

Det er ekstremt viktig at kompensasjonsordningene treffer dem som er hardest rammet, og sikrer at arbeidsplasser og bedrifter som nå er svært konkursutsatte overlever.

Denne uka gjennomførte mange uavhengige bedrifter på Grünerløkka en tankevekkende aksjon. «Her åpner snart Starbucks, McDonalds eller KFC» sa plakatene på butikker, restauranter og kafeer som i dag er unike, uavhengige og eid av lokale ildsjeler. Multinasjonale selskap kan lett gå med underskudd i noen måneder, i bytte mot å sikre seg de mest attraktive lokalene. Det kan ikke alle de hjørnesteinsbedriftene som gjør Grünerløkka og resten av byen vår unik.

Jeg håper regjeringen svarer på vårt nødrop, og gir en overlevelsesgaranti til bedrifter som var lønnsomme før pandemien.

Jeg vet at det er mer populært å snakke distriktenes enn byenes sak om dagen. Men nå er situasjonen mest alvorlig i Oslo. Så vær så snill, lytt til arbeidsfolk, lokale bedrifter og lokale politikere.

Det er viktig at vi som vedtar reglene kan justere reglene dem vi får beskjed fra folk og næringsliv om at de ikke treffer godt nok. Vi har fått tilbakemelding om at de som arrangerer heldigitale arrangementer opplever det som urimelig strengt at de ikke kan filme et lite panel, på samme måte som det gjøres på TV eller i radio.

I dag har byrådet derfor vedtatt av vi åpner for at heldigitale arrangementer kan samle fem personer, i tillegg til produksjonspersonell. Det vil gjøre det mulig for flere aktører å lage digitale arrangementer med god kvalitet i tiden fram mot jul.

Vi nærmer oss jul. Alle har jo skjønt at jula i år ikke kommer til å bli som vanlig. Det jeg, og helt sikkert veldig mange flere, mest av alt ønsker meg til jul er lave smittetall. Den eneste måten vi kan få dette juleønsket oppfylt er ved å fortsette å være veldig nøye.

Fortsette å unngå sosial kontakt. Holde oss hjemme. Holde ut. Holde oss her i Norge! Jeg vil på det sterkeste anbefale folk som kan, om å unngå utenlandsreiser i jula. Nå er ikke tiden for å reise til hverken Frankrike, Spania, Somalia eller Pakistan. Etter sommerferien så vi en eksplosjon i smitte i Oslo. Den smitten kom fra utlandet. Vi må for all del unngå at vi får det samme etter juleferien.

Vaksineutviklingen ser veldig lovende ut. Nasjonale helsemyndigheter sier at det kan være mulig å starte vaksineringen av de høyest prioriterte gruppene tidlig i januar. Vi kan selvfølgelig ikke ta noe på forskudd, men vi kan kanskje skimte et lys i enden av tunellen nå.

Vi viderefører i dag de strenge tiltakene som gjelder i Oslo, i første omgang i to uker. Hvis smitten går tydelig ned kan vi vurdere å gjøre noen små lettelser i ukene før jul, men alt tyder på at vi må leve med mesteparten av disse tiltakene ut 2020.

Nå vil helsebyråd Robert Steen orientere om situasjonen på sitt felt, før skolebyråd Inga Marte Thorkildsen orienterer om situasjonen i Osloskolen.

(Det kan være forskjeller mellom teksten og det som ble framført på pressetreffet.)